×
×

Przypominamy o zmianie terminów w sprawach urzędowych w Wydziale Komunikacji od dnia 01.07.2023 r.

Od 1 lipca 2023 r. koniec stanu zagrożenia epidemicznego

W Dzienniku Urzędowym nr 1118 opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 14 czerwca 2023 r. o odwołaniu na obszarze naszego kraju stanu zagrożenia epidemicznego.

W związku z powyższym zwracamy uwagę na konieczność zachowania terminu w sprawach urzędowych dotyczących właścicieli pojazdów i kierowców.

W terminie 30 dniowym należy dokonać zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu lub zarejestrowania pojazdu sprowadzonego.

W przypadku gdy ważność:

1) prawa jazdy,

2) pozwolenia na kierowanie tramwajem,

3) zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

4) świadectwa kierowcy,

5) legitymacji instruktora nauki jazdy,

6) legitymacji egzaminatora,

7) zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),

8) uprawnień do kierowania pojazdami,

9) wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego

- upłynęła w czasie trwania zagrożenia epidemicznego ważność w/w dokumentów kończy się  29 sierpnia 2023 r.