×
×

Park po rewitalizacji oficjalnie otwarty

14 tysięcy bylin, nowe nasadzenia, odnowione ścieżki, odrestaurowane przypałacowe ziemianki, do których mogą zajrzeć zwiedzający, repliki rzeźb jeleni na słupach bramnych, to tylko część tego, co zrobiono w ramach projektu rewitalizacjo zabytkowego parku przy Zespole Szkół w Tułowicach. Spotkanie wszystkich zaangażowanych w to przedsięwzięcie zbiegało się z pierwszym dniem kalendarzowego lata.
 
Rewitalizacja była konieczna, ze względu na stan drzewostanu, ścieżek i parkowej architektury. Bez unijnych pieniędzy (1,1 mln zł) ta inwestycja nie byłaby możliwa. Udało się je pozyskać dzięki programowi rewitalizacji, który stworzył Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i marszałek Andrzej Buła.
 
Park jest otwarty dla zwiedzających, uczniowie z innych szkół przyjeżdżają tu na lekcje. Odrestaurowane ziemianki budzą duże zainteresowanie
Rewitalizacja - tego parku to suma działań wielu ludzi, szkoły, wykonawców, projektantów, radnych powiatowych, marszałka i jego współpracowników - mówił podczas oficjalnego otwarcia kompleksu Henryk Lakwa,starosta opolski.
 
Dodajmy, że Gmina Tułowice wyremontowała odcinek miejskiej drogi dojazdowej do szkoły. A to dzięki współpracy z burmistrzem Tułowic Andrzejem Wesołowskim
 
Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego:
- Rewitalizacja parku przy Zespole Szkół w Tułowicach wpisała się w nasz program rewitalizacji dla województwa opolskiego, w który włożyliśmy sporo pracy, tworząc lokalne programy rewitalizacji, by następnie móc w niej ująć takie projekty jak rewitalizacja parku realizowana przez Powiat Opolski. Podzieliliśmy pulę z programu rewitalizacji dla na 5 miast subregionalnych, pozostałym 30 miastom  zostawiliśmy taką pulę około 5 milionów złotych dofinansowania na poszczególne etapy rewitalizacji. To się sprawdziło. Po pierwsze samorządowcy wiedzieli na jakie pieniądze mogą liczyć. Przygotowali się również pod względem swoich możliwości budżetowych. Tutaj, w przypadku rewitalizacji parku starosta wiedział, że dofinansowanie będzie na poziomie 1, 1 mln zł, a jednak zdecydował się zrobić inwestycję za 2,8 mln zł. Bo to była jedyna szansa, żeby przeprowadzić i tak konieczną rewitalizację, z dofinansowaniem. To pokazuje, że jeśli mamy przewidywalne możliwości dofinansowania, to jako samorządy możemy się przygotować. Najgorzej dla nas, dla samorządowców jest takie żonglowanie naszymi emocjami: „Tu się zapiszesz, może dostaniesz, może nie dostaniesz, to nie ty decydujesz to Warszawa decyduje". W przypadku pieniędzy europejskich zapraszam do współdecydowania o  wydawaniu tych pieniędzy koleżanki i kolegów samorządowców.
 

Zakres prac wykonanych w ramach projektu rewitalizacji był bardzo szeroki. Projekt zakładał między innymi: remont parkowego „okrąglaka” - dawnego domku letniego, renowację fontanny, tarasu i schodów. Dawny blask odzyskała kamienna ławka wraz z kolumną i posągiem. Poprzez nowe nasadzenia odtworzono rabatę w tzw. "podkowie” - reprezentacyjny obszar przy południowej części pałacu. Odnowiono parkowe alejki, przy zastosowaniu nawierzchni mineralnych. Po remoncie jest już frontowa część ogrodzenia i słupy bramne zwieńczone słynnymi rzeźbami jeleni. Część przyrodnicza rewitalizacji objęła również uzupełnienie szaty roślinnej głównie o niskie rośliny krzewiaste oraz wzbogacenie runa parkowego.

- To, że szkoła mieści się w zabytkowym budynku i zabytkowy jest też teren wokół, to z jednej strony atut, z drugiej obciążenie, bo ich renowacja czy rewitalizacja wymagają szczegółowych uzgodnień i większych kosztów. Dlatego cieszę się, że uzyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie na ten cel. Mamy park, który jest nie tylko ozdobą szkoły, ale może też cieszyć oko zwiedzających – mówi Henryk Lakwa.

W spotkaniu podsumowującym uczestniczyli: marszałek województwa Andrzej Buła, starosta Henryk Lakwa, wicestarosta Leonarda Płoszaj, członek Zarządu Powiatu Krzysztof Wysdak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Stanisława Brzozowska, burmistrz Tułowic Krzysztof Wesołowski, projektanci, wykonawcy, nauczyciele i uczniowie, przedstawiciele Nadleśnictw, z którymi szkoła współpracuje, nauczyciele, uczniowie i dyrektor szkoły Adam Sinicki. 

Warto dodać, że sami uczniowie wykonują drobne prace pielęgnacyjne w odnowionym parku.

Poniżej - fotorelacja z otwarcia parku: