WAŻNA INFORMACJA: Pilne! Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Opolu będzie NIECZYNNE dla interesantów Zasady pracy Starostwa i jednostek podległych od 16.03.2020 r.***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

Nowe zadania poradni psychologiczno - pedagogicznych

NOWE ZADANIA PORADNI:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opolu ul. Książąt Opolskich 27 i Poradania Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozimku, ul. Częstochowska 31 zostały wskazane jako placówki do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci:
1) niewidomych i słabo widzących,
2) niesłyszących i słabo słyszących,
3) z autyzmem.
Zespoły Orzekające wydają orzeczenia dla uczniów szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni. Terenem działania Poradni jest powiat opolski.Nowe zadania Poradni Zgodnie z §1 pkt 2 Zarządzenia Nr 34 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie orzeczeń oraz opinii dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem, województwa opolskiego w roku 2014.