×
×

Powiat Opolski chce zdobyć fundusze na kolejne cyfrowe usprawnienia

- Przygotowujemy się do aplikowania o dofinansowanie, które jest w gestii Marszałka Województwa Opolskiego na kolejny projekt informatyczny, który wprowadzi nowe usprawnienia związane z danymi geodezyjnymi i kartograficznymi  – mówi Henryk Lakwa, starosta opolski. –  Tym razem chodzi o drogi.
- Jesteśmy do tego dobrze przygotowani, bo wcześniej Powiat Opolski był koordynatorem olbrzymiego projektu, dzięki któremu wszyscy mieszkańcy województwa opolskiego, instytucje, grupy zawodowe, przedsiębiorcy, inwestorzy mają szybki dostęp do danych geodezyjnych i możliwość załatwienia spraw w swoich wydziałach geodezji bez wychodzenia z domu – przypomina Edyta Wenzel – Borkowska, naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Opolu

Bazując na tych doświadczeniach Powiat wprowadzał kolejne cyfrowe usprawnienia w dostępie do danych geodezyjnych, jak e-usługa, która umożliwia wzajemne przekazywanie i odbiór dokumentów między Wydziałem Geodezji a Wydziałem Ksiąg Wieczystych w stu procentach online, co umożliwia wzajemną, błyskawiczną aktualizację rejestrów. Dzięki temu wszelkie zmiany naniesione w Wydziale Geodezji będą od razu widoczne dla Wydziału Ksiąg Wieczystych, bez potrzeby wysyłania jak do tej pory drogą tradycyjną. Pomaga to usprawnić obrót nieruchomościami. Przy średnio 15 tysiącach zmian zgłaszanych rocznie do Wydziału Geodezji i Kartografii to jest duże usprawnienie i oszczędność czasu. Kolejne e-usługi dla geodetów  czy projektantów umożliwiają pobieranie materiałów cyfrowo, bez wychodzenia z domu oraz sprawne przeprowadzanie uzgodnień.

Teraz Powiat Opolski chce zdobyć dofinansowanie na kolejny projekt informatyczny, który pozwoli stworzyć nową cyfrową ewidencję dróg. - Byłaby to pierwsza tego typu cyfrowa mapa  w województwie, która zawierałaby  wszystkie elementy, które posiadają drogi, włącznie  z oznakowaniem poziomym i pionowym, kilometrażem, elementami uzbrojenia, mostami, wiaduktami wraz  z ich nośnością, a nawet stanem prawnym dróg i wiele innych – tłumaczy Edyta Wenzel - Borkowska.  

Jakie mogą być z tego korzyści? Jedna z nich, bardzo ważna, to sprawne uregulowanie kwestii stanu prawnego dróg. Do dziś samorządy odczuwają skutki tego, że przed laty drogi nie miały Ksiąg Wieczystych i na etapie projektowania lub realizacji inwestycji, jak poszerzenie drogi czy budowa ścieżki,  pojawia się problem z ustaleniem granic. To zaś może mieć wpływ na czas przystąpienia do realizacji inwestycji, czy tempo robót. – Zależy nam na sprawnej modernizacji ewidencji gruntów i budynków wzdłuż dróg i możemy to zrobić, ale potrzebne jest dofinansowanie, o które będziemy zabiegać – zaznacza naczelniczka Wydziału Geodezji. - Dodatkowo drogi powinny mieć sporządzony portal, gdzie będzie prezentowana ewidencja dróg. To dałoby możliwość nanoszenie bieżących zmian, w tym informacji o prowadzonych remontach, objazdach, także tych związanych z wypadkami i wiele innych, gdyż portal byłby dynamiczny. Przypomnę, że Powiat, co było inicjatywą starosty, opracował wcześniej portal geodezyjny z szeregiem e-usług. To byłaby kolejna warstwa danych, tym razem o drogach. Mocno liczymy na dofinansowanie. Bylibyśmy pierwszym powiatem w województwie, który taką zmianę by wprowadził.

geonowosc.jpeg