×
×

Wyłaniamy wykonawców na kolejne inwestycje drogowe

- W tej chwili realizowana jest przebudowa mostu w Ozimku oraz rozbudowa drogi powiatowej w Chrząstowicach, o której będziemy jeszcze informować, natomiast dwa zadania drogowe są na etapie finalizowania procedury przetargowej - mówi starosta Henryk Lakwa. - Chodzi o przebudowę drogi w miejscowości Grabczok, polegającą na wzmocnieniu nawierzchni, wykonaniu chodników i odwodnienia oraz o chodnik w miejscowości Domecko.
 
W przypadku Domecka jest to kontynuacja poprzednich etapów. W ciągu najbliższych dni wyłonimy wykonawców. Liczymy na to, że oferty pozwolą nam zmieścić się w zaplanowanym budżecie. Mamy informacje od innych zarządców dróg, że w tej chwili oferty składane przez wykonawców oscylują między 80 a 90 procent szacowanych kosztów inwestycji.
 
O innych inwestycjach wkrótce. - Zdaję sobie sprawę z oczekiwań wobec inwestycji drogowych, ale nie jest możliwe zrealizowanie wszystkich oczekiwanych inwestycji w krótkim czasie, szczególnie przy tak rozległej (ponad pół tysiąca kilometrów) sieci dróg - podkreśla starosta. - I to  mimo niemałych nakładów z budżetu i pozyskiwanych systematycznie dofinansowań. Robimy jednak co w naszej mocy.
domeckoszef1.jpeg