WAŻNA INFORMACJA: UWAGA! zmiana numerów rachunków bankowych - aktualny wykaz***Zasady obsługi klientów od 16.05.2022 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-zapisy tel 77-5415169 od 21.02.2022 r. porady prawne wracają do formy stacjonarnej***Koronawirus - ważne telefony***

×
×

Andrzej Buła marszałek województwa opolskiego gościem Pomologii w Prószkowie

Podczas spotkania, w którym wzięli udział przedstawiciele samorządu powiatowego ze starostą opolskim Henrykiem Lakwą i gminnego z panią  burmistrz Różą Malik omówiono najważniejsze problemy, jakie stoją przed władzami samorządowymi obu szczebli oraz możliwości współpracy z samorządem województwa w ich rozwiązywaniu. Goście zwiedzili Księgozbiór Królewskiej Akademii Rolniczej w Prószkowie i obejrzeli zasoby arboretum. Wizyta powiązana była również ze staraniami Uniwersytetu i partnerów czyli Gminy Prószków i Powiatu Opolskiego utworzenia na bazie Pomologii Centrum szkoleniowo-badawczego dla potrzeb rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Projekt wpłynie korzystnie na poprawę innowacyjności badań i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego Opolszczyzny, a także przyczyni się do utworzenia sieci współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sektorze rolno-spożywczym a środowiskiem naukowo-badawczym UO - argumentował rektor UO S. Nicieja.