×
×

Srebrny Laur Kompetencji dla Henryka Lakwy Starosty Opolskiego

Laury Umiejętności i Kompetencji 2013 - to tytuły, które po raz czternasty wręczała Opolska Izba Gospodarcza. Uhonorowano nimi 39 osób, wśród nich Henryka Lakwę - starostę opolskiego, który otrzymał Srebrny Laury Umiejętności i Kompetencji 2013r. w kategorii "Pro Publico Bono" 

W trakcie ponad 20 - letniej kariery w pracy samorządowej, Henryk Lakwa spełnił się w misji służenia mieszkańcom. Podjął szereg odważnych i trudnych decyzji, które ustawiły Starostwo Powiatowe w Opolu w szeregach nowocześnie zarządzanych placówek. Zaangażowanie i skuteczność w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych oraz celowa polityka inwestycyjna zaowocowały między innymi: znaczną poprawą warunków bytowych podopiecznych domów pomocy społecznej, domów dziecka a także poprawą zaplecza dydaktyczno-sportowego placówek oświatowych i infrastruktury drogowej. W 2004 roku mimo  oporów społecznych, podjął pionierską w skali kraju decyzję o sprywatyzowaniu Publicznego Szpitala św. Rocha w Ozimku. Uratowało to zadłużoną jednostkę przed likwidacją. Nowemu zarządcy, który był zobligowany umową do dalszego świadczenia nieodpłatnych usług medycznych, pozwoliło przekształcić go w jeden z najbardziej nowoczesnych ośrodków leczniczych  w Polsce.  Henryk Lakwa zawsze rozumiał, że nawet najmniejsze działania podejmowane w zakresie kultury, sztuki, pomocy, edukacji, ekologii, bezpieczeństwa czy współpracy międzynarodowej są niezmiernie istotne i mają wielkie znaczenie dla całej społeczności powiatu . Są dowodem na troskę o rzeczy ważne dla wszystkich, są elementem  dialogu pomiędzy społeczeństwem, a urzędem, dowodem wsłuchiwania się w potrzeby i oczekiwania społeczne.

Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii  Polskie Przedsiębiorstwo otrzymało przdsiębiorstwo z Przywór w powiecie opolskim EuroSystem Polska sp. z o.o., a w katgorii Firma odpowiedzialna społecznie Mieczysław Lipiński, właściciel gospodarstwa agroturystycznego w Przysieczy.  

  http://oig.opole.pl/galeria/albumid_1389688617/3#galeria
Historia nagrody sięga 1992 roku, kiedy to przedstawiciele Regionalnej Rady Gospodarki przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach wspólnie z Zarządem Telewizji Polskiej S.A. oddział terenowy w Katowicach, redakcje: Radia Katowice S.A. i Trybuny Śląskiej - postanowili co roku nagradzać Laurami Umiejętności i Kompetencji nieprzeciętnych menedżerów, firmy, organizacje i instytucje, które wprowadzają skuteczne rozwiązania restrukturyzacyjne i torują drogę nowoczesnej gospodarce rynkowej, a także autorytety moralne i najwybitniejszych reprezentantów nauki, oświaty, kultury i sztuki. (żródło: NTO)