×
×

Ponad 3 mln dla niepełnosprawnych

- 3 096 772 zł otrzymał Powiat Opolski na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioski o dofinansowanie z tej puli przyjmuje nasze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – mówi Henryk Lakwa, starosta opolski.

Jak podzielono te 3 miliony?

- Kwota 2,9 mln zł jest przeznaczona na rehabilitację społeczną – mówi wicestarosta Leonarda Płoszaj. - Z tej puli 1,6 mln zł przekażemy Fundacji "Dom" i Caritasowi  jako dofinansowanie kosztów działania dwóch warsztatów terapii zajęciowej, z których korzystają niepełnosprawni mieszkańcy naszego powiatu. Chodzi o warsztaty w Tarnowie Opolskim i w Starych Siołkowicach. Takich miejsc nigdy za wiele, chętnych sporo, każda złotówka dofinansowania na ich działalność  jest na wagę złota.  

- Ćwierć miliona złotych jest do rozdysponowania na dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych – podsumowuje Iwona Rejnhardt, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu. - W tym roku ponad 800 tys. zł możemy przeznaczyć na dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, pieluchomajtek, aparatów słuchowych i innych tzw. środków pomocniczych, których potrzebują niepełnosprawni.

Na likwidację barier technicznych, jak montaż schodołazów czy wind itp. jest do rozdzielenia 150 tys. zł, a na likwidację barier architektonicznych, jak np. dostosowanie łazienek - 50 tysięcy zł.  Są też środki na likwidację barier w komunikowaniu  się, czyli np. na zakup laptopów oraz na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki niepełnosprawnych oraz na skorzystanie z usług tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika.

100 tys. zł otrzyma Powiatowy Urzędu Pracy na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, czyli na staże, szkolenia, prace interwencyjne, wyposażenie miejsca pracy, na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej czy na wkład do spółdzielni socjalnej.

O tym jak zostaną podzielone pieniądze z PFRON zdecydowała Rada Powiatu Opolskiego. Zbieraniem wniosków i udzielaniem dofinansowań zajmuje się nasze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznej pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW),  w trybie ciągłym w okresie naboru od 1 marca do 31 sierpnia 2023 r. lub w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu: 45-005 Opole ul. Książąt Opolskich 27.

inw.jpegpcpr opole.jpeg

Fot. Freepik/PCPR Opole