×
×

Razem można więcej

Dzięki współpracy z gminami Powiat Opolski, który - ma do utrzymania łącznie ponad pół tysiąca dróg - może podejmować więcej inwestycji niż byłoby to możliwe w oparciu o własny budżet, nawet z dofinansowaniem. - Kolejnym przykładem takiej współpracy między samorządami jest podpisana właśnie umowa z Gminą Tułowice - mówi starosta Henryk Lakwa
 
Dotyczy ona opracowania w tym roku dokumentacji projektowej dla dwóch inwestycji drogowych na terenie tej gminy. Chodzi o budowę ścieżki pieszo – rowerowej w Tułowicach Małych na części drogi powiatowej Nr 1717O oraz o przebudowę drogi, obejmującą budowę chodnika w miejscowości Szydłów.
 
Na mocy umowy między Gminą Tułowice a Powiatem  którą podpisali starosta Henryk Lakwa, wicestarosta Leonarda Płoszaj i i burmistrz Tułowic Andrzej Wesołowski, wkład gminy w opracowanie projektu ścieżki w Tułowicach Małych wyniesie100 tys. zł. Na projekt budowy chodnika w Szydłowie gmina przekaże 60 tys. zł.
To pierwszy krok do realizacji kolejnych zadań drogowych. 
leonarda.jpeg