×
×

Czy powstaną kolejne oddziały przygotowania wojskowego w szkołach?

 

W związku z pytaniami dotyczącymi tworzenia Oddziałów Przygotowania Wojskowego w szkołach ponadpodstawowych, w naszym Zespole Szkół w Tułowicach spotkali się dyrektorzy szkół ponadpodstawowych z województwa opolskiego.

Organizatorem spotkania był Kurator Oświaty. O szczegółach związanych z OPW mówił płk Tomaszem Włodarczyk, szef Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. W spotkaniu uczestniczyli również wicewojewoda Tomasz Witkowski i kurator oświaty Michał Siek, wicestarosta Leonarda Płoszaj, Stanisława Brzozowska, naczelnik Wydziału Edukacji Spraw Społecznych, a także dyrektor Zespołu Szkół w Ozimku. Szkoła ta jest zainteresowana utworzeniem w przyszłości Branżowego Oddziału Wojskowego. W tej chwili w wybranych szkołach w województwie tego typu oddziały są prowadzone pilotażowo.

Warto przy tek okazji dodać, że prowadzone przez Powiat Opolski: Zespół Szkół w Tułowicach czy Pomologia Prószków mają duże doświadczenie prowadzeniu kierunki mundurowych.Co więcej, "Mundurówki" w Pomologii współpracują z największą liczbą służb i formacji mundurowych z bodaj wszystkich tego typu kierunków w regionie, a szkoła w Tułowicach od lat odnotowuje duże zainteresowania kierunkami mundurowymi ze strony płci niesłusznie nazywanej słabszą.