×
×

Kolejny zabytek odzyskał blask

- Kolejny zabytek odzyskał dawny blask. Mam tu na myśli barokowy, drewniany, złocony i polichromowany boczny ołtarz pw. Świętej Rodziny w prószkowskim kościele. Powiat Opolski jeszcze w ubiegłym roku przekazał dotację na prace konserwatorskie dla parafii w Prószkowie z puli na ratowanie zabytków - mówi starosta Henryk Lakwa. - Przypomnę, że dotację na konserwację zabytkowego konfesjonału i wieńczącej go rzeźby św. Nepomucena otrzymała również parafia w Tarnowie Opolskim.

Kościół pw. Św. Jerzego w Prószkowie w formie jaką obecnie znamy powstał w latach 1687 – 1689. Budowla i wystrój sztukatorski to dzieło mediolańskiego architekta i sztukatora Jana Seregno, którego Jerzy Krzysztof II Prószkowski zaangażował do zmodernizowania rezydencji rodowej. Świątynię w Prószkowie wzniesiono na fundamentach starszego kościoła wybudowanego około roku 1578. Ołtarz główny, dwa ołtarze boczne oraz ołtarz z kaplicy bocznej, ambona i loża kolatorska pochodzą z ostatniej  dekady XVII wieku i także ufundowane zostały przez patronat Prószkowskich.

 
oltarz1.jpegoltarz.jpeg