×
×

Współpraca międzynarodowa

Starostwo Powiatowe w Opolu współpracuje z przedstawicielami władz samorządowych  Niemiec i Ukrainy. Współpraca z partnerami zagranicznymi ma ogromne znaczenie dla naszych społeczeństw. Pozwala bowiem szybciej zaakceptować proces poszerzenia Unii Europejskiej. Ogromną rolę w początkowej fazie nawiązywania współpracy odgrywają władze lokalne.

Wymiany pomiędzy starostami, wójtami, burmistrzami i pracownikami urzędów pozwalają na porównanie metod pracy, na ich udoskonalanie. Daje to również możliwość  analizowania systemów świadczenia usług lokalnych na przykład w zakresie ochrony środowiska, oświaty, pomocy socjalnej.

W powiecie opolskim duże zainteresowanie czynnym prowadzeniem współpracy wykazują szkoły. Do bardzo popularnych należą wymiany uczniów między zaprzyjaźnionymi regionami. Dają one dzieciom i młodzieży szansę poszerzenia horyzontów, zrozumienia innego sposobu myślenia i życia. To również doskonała okazja do nawiązania bezpośrednich, bliskich kontaktów, które często przeradzają się w przyjaźnie.

Katalizatorem  procesu integracji są wymiany kulturalne i sportowe. Dzięki nim poszerza się wiedza o środowisku kulturowym, w którym żyją mieszkańcy partnerskich powiatów, możliwa jest także zdrowa rywalizacja sportowa. W ramach tych wymian organizowane są wyjazdy zespołów muzycznych, grup folklorystycznych i teatralnych oraz zespołów sportowych. Ideą przyświecającą nawiązywaniu współpracy międzynarodowej w powiecie opolskim jest ustawiczne rozciąganie jej i przerzucanie na samorządy gminne, a w konsekwencji na kontakty międzyludzkie.

30 października 2001 - POWIAT OPOLSKI - LANDKREIS SAALFELD - RUDOLSTADT (TURYNGIA) NIEMCY podpisany w Sallfeld - Rudolstadt
Saalfeld - Rudolstadt jest powiatem w niemieckim kraju związkowym Turyngia.
Stolica: Saalfeld - Saale
Powierzcnia: 1035 km kwadratowych
Ludność: 126314 mieszkańców
Liczba gmin: 47
Adres władz powiatu: Landkreis Saalfeld - Rudolstadt, Schlossstrasse 24, 07318 Saalfeld - Rudolstad

 3 kwietnia 2002 - POWIAT OPOLSKI - KREIS RHEIN - PFALZ (NADRENIA PALATYNAT) NIEMCY podpisany w Tułowicach
Rhein - Pfalz jest powiatem w niemieckim kraju związkowym Nadrenia -Palatynat.
Stolica: Ludwigshafen am Rhein
Powierzchnia: 304,88 km kwadratowych
Ludność: 148750 mieszkańców
Liczba gmin: 25
Adres władz powiatu: Rhein - Pfalz Keis, Europaplaz 5, 67063 Ludwigshafen am Rhein

 

 

6 maja 2006 - POWIAT OPOLSKI - LANDKREIS PEINE (DOLNA SAKSONIA) NIEMCY podpisany w Peine
Powiat Peine jest powiatem w niemieckim kraju związkowym Dolna Saksonia.
Stolica Peine
Powierzchnia 53475 km kwadratowych
Ludność: 134.422 mieszkańców
Liczba gmin 8
Adres władz powiatu Lankreis Peine, Burgsstrase 1, 31224 Peine

 

 

27 czerwca 2006 - POWIAT OPOLSKI - POWIAT DOLINA UKRAINA podpisany w Dolinie
Powiat Dolina należy do województwa Iwano Frankowsk. Stolicą powiatu dolińskiego jest miasto Dolina. Powiat liczy 71.000 mieszkańców.
Powierzchnia: 1248 km kwadratowych,