×
×

Powiat pomógł uratować czterystuletni zabytek

Widać już efekty renowacji zabytkowego konfesjonału w Kościele pw. Św. Marcina w Tarnowie Opolskim i wieńczącej go rzeźby. Zabytek był w bardzo złym stanie.

- Dotacja udzielona w ubiegłym roku przez Powiat Opolski pozwoliła na pokrycie prawie połowy kosztów renowacji - mówi Tomasz Piontek, proboszcz Parafii św. Marcina w Tarnowie Opolskim.   - Udało nam się wykonać prace dosłownie ratujące ten XVII - wieczny zabytek.

Renowacji poddana została także wieńcząca konfesjonał XVII-wieczna figura św. Jana Nepomucena, patrona tajemnicy spowiedzi świętej, dlatego jest on przedstawiony z palcami na ustach. Ten gest symbolizuje zobowiązanie kapłana do zachowania tajemnicy spowiedzi.

Konfesjonał po renowacji odzyskał dawny blask. - Została przywrócona pierwotna kolorystyka i marmuracja. Również figura, która wkrótce wróci na swoje miejsce na zwieńczeniu konfesjonału, została oczyszczona z licznych przemalowań – wymienia proboszcz Piontek. - W liczącym 400 lat konfesjonale spowiadały się przez te wszystkie wieki tysiące, dziesiątki tysięcy parafian, to było i jest dla nich ważne miejsce. Najwyraźniej chcieli, by konfesjonał był przepiękny, bo sami wychodząc z niego stawali się piękni na duszy -  podsumowuje.

- Powiat Opolski co roku ogłasza nabór na renowację zabytków,  w zeszłym roku jedną z dwóch przekazaliśmy na renowację konfesjonału w Tarnowie Opolskim, bardzo pilną ze względu na jego stan  - mówi Krzysztof Wysdak.  - Trzeba go było wzmocnić, zabezpieczyć, pozbyć się szkodników drewna,  przywrócić dawny wygląd i przeprowadzić renowacją wieńczącej go rzeźby  św. Jana Nepomucena.  Najlepiej przekonać się na własne oczy jakie efekty przyniosła renowacja, dlatego serdecznie zapraszam do kościoła w Tarnowie Opolskim.

Renowacja konfesjonału i figurki św. Jana Nepomucena kosztowała 100 tys. zł.  Parafia wystąpiła do Powiatu Opolskiego o dotację na ten cel i otrzymała ponad 40 tys. zł z puli na ochronę zabytków, która jest jednym z zadań należących do powiatów - przypomina Henryk Lakwa, starosta opolski. - Jestem pod wrażeniem efektów - dodaje.