×
×

Most w Ozimku w przebudowie

Przebudowa mostu w ciągu drogi przy ul. Kolejowej w Ozimku to największa inwestycja drogowa realizowana obecnie przez Powiat Opolski, konieczna ze względu na zły stan techniczny mostu. Efektem przebudowy będzie nie tylko wzmocnienie konstrukcji mostu, ale także zwiększenie jego nośności.

- Most ten miał do tej pory miał nośność - 30 ton, a po przebudowie będą to 42 tony. Tym samym obiekt spełni nałożone zmianami w przepisach wymogi - mówi wicestarosta opolski Leonarda Płoszaj.  - Przebudowy obiektów mostowych są kosztowne, szacowana wartość tej, którą Powiat Opolski realizuje w Ozimku  to 3,2 mln zł,  ale zostanie sfinansowana po połowie z budżetu Powiatu i z pozyskanych przez nas środków zewnętrznych. Bardzo się cieszę, że udało nam się przystąpić do tej pilnej inwestycji.

Dofinansowanie, które Powiat pozyskał w ubiegłym roku pochodzi z subwencji Ministerstwa Infrastruktury.  - Co do zakresu prac, jest on bardzo szeroki, najważniejsze z nich to wzmocnienie pomostu, wykonanie nowej izolacji, nowej nawierzchni jezdni, chodników i dylatacji – wymienia  Piotr Rybczyński, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

Na zdjęciu: Leonarda Płoszaj, wicestarosta opolski z  burmistrzem  Ozimka Mirosławem Wieszołkiem przy przebudowywanym moście w ciągu ul. Kolejowej w Ozimku.