×
×

Jaki to był rok dla Powiatu Opolskiego? - rozmowa ze starostą Henrykiem Lakwą.

-  Najpierw pandemia, teraz wojna na Ukrainie, kryzys gospodarczy, energetyczny. Przed rokiem 2020 ciężko było sobie wyobrazić w jakich warunkach przyjdzie funkcjonować w kolejnych latach samorządom. Jaki był miniony rok dla Powiatu Opolskiego?  

-  Rzeczywiście jeśli chodzi o trudności, z którymi borykają się samorządy, to ostatnich kilku lat nie da się porównać z niczym. Spadają samorządowe dochody z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT, rośnie inflacją, skaczą ceny energii, materiałów, rosną więc koszty inwestycji, koszty utrzymania naszych jednostek. Mijający rok był bardzo trudny, dlatego cieszę się, że udało nam się zrealizować zaplanowane inwestycje. Najwięcej zainwestowaliśmy w zadania drogowe.  

-  Gdyby wymienić najważniejsze, były  to… ?  

- Wymienię w przypadkowej kolejności, nie według kosztów czy zakresu prac i zacznę od rozbudowy ul. Opolskiej  w Domecku w gminie Komprachcice. Koszt to bez mała 3 mln złotych, z czego  ponad 2,1  mln zł pochodzi z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. 

Co do zakresu prac, gruntowny remont ulicy Opolskiej w Domecku będącej fragmentem drogi powiatowej obejmował budowę kanalizacji, chodnika wraz ze zjazdami oraz wykonanie jezdni i poboczy. Teraz odcinek jest ten dużo bezpieczniejszy, to tym istotniejsze, że znajduje się w okolicach kościoła, przedszkola i szkoły podstawowej.

- Zanim przejdziemy do kolejnych inwestycji, Powiat Opolski zarządza jedną z najrozleglejszych sieci dróg w porównaniu do innych powiatów w województwie?

- Dokładnie tak. To jest ponad 540 km. Często używam dość obrazowego porównania, że to tyle co od nas nad Bałtyk. Przy tak rozległej sieci nie jest możliwe zrealizowanie w krótkim czasie wszystkich oczekiwanych inwestycji, biorąc pod uwagę możliwości finansowe powiatów.  A chcę podkreślić, że zdecydowana  większość pieniędzy przeznaczanych co roku na inwestycje idzie właśnie na drogi. Jednocześnie systematycznie  pozyskujemy dofinansowania na ten cel.

Kolejna duża inwestycja realizowana w tym roku to przebudowa drogi w Polskiej Nowej Wsi do szerokości 7 m z dopasowaną do potrzeb nośnością oraz częściowo z chodnikiem. Droga była wąska, bardzo uszkodzona, przebudowa była więc konieczna, ale ze względu na zakres prac, długość oraz typ i specyfikę drogi - kosztowna. Można było ją zrealizować w tym roku, bo właśnie w 2022 r. uzyskaliśmy rządowe środki na sfinansowanie całej inwestycji.

Dużym wyzwaniem była kontynuowana w tym roku budowa kładki pieszo - rowerowej w Turawie. To inwestycja, która nie tylko wpływa na poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu, ze względu na to, że most nad Małą Panwią nie jest przystosowany dla pieszych i rowerzystów, gdyż biegnący po nim chodnik jest bardzo wąski. Rozdzielenie ruchu samochodowego od ruchu pieszych i rowerzystów było konieczne.

 Mijający rok to również budowa ścieżki pieszo -  rowerowej z poszerzeniem jezdni przy ul. Sokolnickiej w Dąbrowie, gdzie zainwestowaliśmy 1,9 mln zł. Inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo w ruchu pieszych i pojazdów.

Zrealizowaliśmy też drugi etap przebudowy drogi powiatowej w Goszczowicach, polegającej przede wszystkim na budowie chodnika i wymianie nawierzchni jezdni przy nim. Powstało też pobocze i oświetlenie. Przypomnę, że pierwszy etap inwestycji w Goszczowicach obejmował budowę chodnika od dworca PKP do remizy. Oba etapy kosztowały bez mała 1,2 m mln złotych, z czego prawie 600 tysięcy pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dołożyliśmy też 940 tys. zł do inwestycji na naszej drodze w Biadaczu, którą realizowała  i w której kosztach partycypowała Gmina Łubniany.

- Jakie jeszcze inwestycje oprócz drogowych, udało się zrealizować w roku 2022?

Zanim odpowiem na to pytanie dodam jeszcze, że Powiat Opolski jest koordynatorem projektu budowy ścieżek pieszo – rowerowych w gminach naszego powiatu i w Lewinie Brzeskim i projekt ten był realizowany również w tym roku. Co do pozostałych inwestycji, na pewno warto wymienić rewitalizację parku przy Zespole Szkół w Tułowicach, którą kontynuowaliśmy w tym roku. Obiekty zabytkowe, jak pałac, gdzie mieści się internat szkoły i  wspomniany park to z jednej strony atut, z drugiej strony obciążenie, gdy przychodzi do koniecznej rewitalizacji czy renowacji, które wymagają szczegółowych uzgodnień i często większych kosztów. Dlatego cieszę się ogromnie, że udało nam się pozyskać duże wsparcie do rewitalizacji parku ze środków UE. W tym roku jej koszt to blisko 1 mln zł, z czego połowa to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Mijający rok to również konieczne inwestycje w obszarze pomocy społecznej. Mam tu na myśli modernizacje w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie,  jak budowa parkingu, z myślą o osobach odwiedzających mieszkańców placówki, ale także pracownikach, uzupełniona o urządzenie terenów zielonych, ale przede wszystkim pilna wymiana systemu ogrzewania na ekologiczne za 1 mln zł.

Dużym wyzwaniem była również rozpoczęta w tym roku totalna przebudowa Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim, dzięki której wychowankowie będą mieć lepsze warunki, w tym także własne łazienki przy pokojach nie na korytarzach oraz pomieszczenia, gdzie sami będą mogli sobie przygotowywać posiłki.

Jest sporo rzeczy, które można by wymienić, ale ze względu na szczupłość miejsca wskazujemy te ważniejsze. Tak jak mówiłem na początku roku ten budżet nie był łatwy do zrealizowania w warunkach  trudnych dla samorządowych finansów. A kolejny rok będzie jeszcze trudniejszy z drożyzną, inflacją, wzrostem cen energii co -  jak również wspominałem - przekłada się na wzrost kosztów utrzymania naszych jednostek, przede wszystkim szkół oraz na koszty inwestycji.  Mam nadzieję, że to co założyliśmy pozwali mam na w miarę stabilną realizację zadań należących do powiatów.