×
×

Komisja do spraw bezpieczeństwa zakończyła kolejną kadencję

Szczególną uwagę poświęcono zagrożeniu powodziowemu na rzece Mała Panew. Temat poruszano dwukrotnie na posiedzeniach, w których brali udział przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Zarządu Zlewni Środkowej Odry odcinek opolski i huty szkła Warta Glass Jedlice S.A.
Zorganizowano trzy posiedzenia wyjazdowe  na terenie gmin Prószków, Turawa i Łubnian. Komisja zajmował się również stanem bezpieczeństwa powiatu opolskiego w ocenie KM Policji w Opolu, KM Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Sanepidu , Weterynarii i bezpieczeństwem obiektów budowlanych i wielkopowierzchniowych w ocenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.  W sezonie letnim omawiała kwestie przydatności wody do kąpieli w podopolskich akwenach, organizację bezpiecznego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w gminach powiatu opolskiego. Zimą sprawdzali stany przygotowania zarządców do utrzymania dróg powiatowych i gminnych oraz przygotowania gmin do pomocy potrzebującym i bezdomnym zimą. Przedmiotem zainteresowania były także podejmowane przez Policję przedsięwzięcia w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia osób bezdomnych, samotnych i bezradnych.