WAŻNA INFORMACJA: Pilne! Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Opolu będzie NIECZYNNE dla interesantów Zasady pracy Starostwa i jednostek podległych od 16.03.2020 r.***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

Komisja do spraw bezpieczeństwa zakończyła kolejną kadencję

Szczególną uwagę poświęcono zagrożeniu powodziowemu na rzece Mała Panew. Temat poruszano dwukrotnie na posiedzeniach, w których brali udział przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Zarządu Zlewni Środkowej Odry odcinek opolski i huty szkła Warta Glass Jedlice S.A.
Zorganizowano trzy posiedzenia wyjazdowe  na terenie gmin Prószków, Turawa i Łubnian. Komisja zajmował się również stanem bezpieczeństwa powiatu opolskiego w ocenie KM Policji w Opolu, KM Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Sanepidu , Weterynarii i bezpieczeństwem obiektów budowlanych i wielkopowierzchniowych w ocenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.  W sezonie letnim omawiała kwestie przydatności wody do kąpieli w podopolskich akwenach, organizację bezpiecznego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w gminach powiatu opolskiego. Zimą sprawdzali stany przygotowania zarządców do utrzymania dróg powiatowych i gminnych oraz przygotowania gmin do pomocy potrzebującym i bezdomnym zimą. Przedmiotem zainteresowania były także podejmowane przez Policję przedsięwzięcia w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia osób bezdomnych, samotnych i bezradnych.