×
×

Budżet na trudne czasy

Sytuacja gospodarcza, rosnące ceny energii, duży wzrost płacy minimalnej odbija się na budżetach wielu samorządów i wydatkach na inwestycje.
W przyszłorocznym budżecie Powiatu Opolskiego po stronie dochodów zaplanowano 96, 9 mln zł. Po stronie wydatków 110, 1 mln zł.
 
Wynikający z różnicy między wydatkami i dochodami deficyt zostanie pokryty z nadwyżki z lat poprzednich. - Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne,  zrealizujemy pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej w Chrząstowicach i modernizacje odcinków drogi na trasie Lędziny - Chrząstowice. Koszt inwestycji to ponad 5 mln zł - mówi starosta Henryk Lakwa. -  Powiat uzyskał na nią dofinansowanie z Polskiego Ładu. W przyszłym roku przebudowany będzie również most w Ozimku, przez który przebiega ulica Kolejowa. Inwestycja rozpoczęła się w mijającym roku, gdy okazało się, że są szanse na uzyskanie dofinansowania z rezerwy ogólnej ministerstwa infrastruktury właśnie na obiekty mostowe. Główne prace na kwotę 3,2 mln zł będą realizowane w roku 2023. Powiat przeznaczy również 1 mln zł na budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Dziekaństwo - Domecko.
 
Więcej niż w zeszłym roku Powiat przeznaczy na dokumentację projektową dla kolejnych inwestycji drogowych, na które będziemy składać wnioski o dofinansowania, gdy tylko w trakcie roku pojawią się takie możliwości. W budżecie na 2023 rok znalazły się też środki na sfinansowanie rozpoczętej w tym roku przebudowy Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim, która powinna zakończyć się do połowy lutego oraz na dokończenie rewitalizacji zabytkowego parku przy Zespole Szkół w Tułowicach, na którą powiat uzyskał wcześniej unijną dotację.
 
- Przyszłoroczny budżet to budżet na trudne czasy, bo będzie to rok trudny dla wszystkich samorządów - podkreśla starosta.  - Z wielu względów: sytuacja gospodarcza, spadek dochodów z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT, wzrost cen energii, duży wzrost płacy minimalnej, inflacja. To, co założyliśmy w przyszłorocznym budżecie pozwala na w miarę stabilną realizację zadań należących do powiatów. Przypominam, że właśnie te wynikające z przepisów prawa zadania pochłaniają największą część powiatowych budżetów, w których trzeba wygospodarować środki na inwestycje. W obecnych warunkach gospodarczych w jakich przyszło nam funkcjonować jest to jeszcze trudniejsze. Ogromnie dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w tworzenie przyszłorocznego planu wydatków i dochodów, przede wszystkim radnym Rady Powiatu Opolskiego oraz moim współpracownikom i pracownikom Starostwa Powiatowego.