×
×

Miasta i gminy powiatu opolskiego

Chrząstowice
http://www.chrzastowice.pl
e-mail:
powierzchnia 82 km2

Gmina leży w centralnej części województwa opolskiego, na wschód od Opola. Teren przecina droga krajowa nr 46 relacji Opole - Częstochowa. W ostatnich latach powstały nowoczesne korty tenisowe, unowocześniono basen kąpielowy, rozbudowano zaplecze gastronomiczne i bazę noclegową.  
Sołectwa: Chrząstowice, Daniec, Dąbrowice, Dębie, Dębska Kuźnia, Falmirowice, Lędziny, Niwki, Suchy Bór


Dąbrowa
http://www.gminadabrowa.pl
e-mail:
powierzchnia: 114 km2

Gmina usytuowana w centralnej części województwa opolskiego, na lewym brzegu Odry, przy węźle drogowym na autostradzie A4
(Berlin - Medyka). W gminie  dominuje gospodarka rolna, w tym uprawa zbóż, roślin przemysłowych (burków cukrowych i rzepaku) oraz hodowla trzody chlewnej. Prawie 1/4 powierzchni gminy zajmują lasy, skupione w dwóch kompleksach: mniejszym w pobliżu Odry i większym stanowiącym część Borów Niemodlińskich.
Sołectwa: Dąbrowa, Chróścina, Ciepielowice, Karczów, Lipowa, Mechnice, Narok, Niewodniki, Nowa Jamka, Prądy, Siedliska, Skarbiszów, Żelazna.


Dobrzeń Wielki
http://www.dobrzenwielki.pl
e-mail:
powierzchnia: 63 km2

Urząd gminy w Dobrzeniu Wielkim.jpegGmina o charakterze przemysłowo - rolnym. Położona nad Odrą,
od południa graniczy ze stolicą województwa - Opolem. Przez jej teren przebiegają szlaki komunikacji drogowej Opole - Namysłów i Opole - Brzeg oraz zelektryfikowana trasa kolejowa Opole - Wrocław. Na terenie gminy znajdują się duże zakłady przemysłowe, m.in. stocznia rzeczna, zakłady materiałów budowlanych oraz mniejsze podmioty o profilu produkcyjnym, handlowym i usługowym. Gmina jest w pełni zwodociągowana i podłączona do automatycznej centrali telefonicznej w części skanalizowana i podłączona do sieci ciepłowniczej Elektrowni Opole.
Sołectwa: Dobrzeń Wielki, Chróścice, Dobrzeń Mały, Kup


Komprachcice
http://www.komprachcice.pl
e-mail:
powierzchnia: 50 km2

Gmina o charakterze rolniczym. Położona w centralnej części województwa opolskiego, od północnego wschodu sąsiaduje z Opolem. Gmina Komprachcice, po Prószkowie jest najbardziej suchym i ciepłym miejsce powiatu opolskiego. W Borach Niemodlińskich, które wchodzą na jej teren znajdują siedliska wodne, wodno - błotne, polne, leśne. One wraz z lasami tworzą obszary bogate przyrodniczo, krajobrazowo i ekologicznie.
Na terenie gminy (w Polskiej Nowej Wsi) znajduje się lotnisko przeznaczone dla celów edukacyjnych i jako miejsce startów i lądowań dla małych samolotów turystycznych.
Sołectwa: Komprachcice, Domecko, Dziekaństwo, Ochodze, Osiny, Polska Nowa Wieś, Wawelno.


Łubniany
http://www.lubniany.pl
e-mail:
powierzchnia: 126 km 2

Urząd Gminy Łubniany.jpegGmina Łubniany położona jest w północno - wschodniej części województwa opolskiego. Od zachodu graniczy z gminą Dobrzeń Wielki, od wschodu z gminami Turawa i Lasowice Wielkie, od północy z gminą Murów, a od południa z miastem Opole. Odległość Łubnian od Opola to zaledwie 18 km. Charakter gminy ukształtowały rzemiosło i rolnictwo. Dobrze prosperują tu prywatne zakłady usługowe i wytwórcze z branży mechanicznej, stolarskiej, gastronomicznej , handlowej i innych. Znajdziemy tu również nowoczesne specjalistyczne gospodarstwa rolne nastawione na hodowlę bydła i trzody chlewnej. Cała gmina podłączona jest do wodociągu i nowoczesnej centrali telefonicznej, część posiada kanalizację.
Sołectwa: Łubniany, Biadacz, Brynica, Dąbrówka Łubniańska, Grabie, Jełowa, Kępa, Kobylno, Kolanowice, Luboszyce, Masów


Murów
http://www.murow.pl
e-mail:
powierzchnia: 160 km2

W centralnej części województwa opolskiego na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, w dorzeczu Odry, Budkowicznki, Bogacicy, między gminami Popielów i Ozimek leży jedna z najpiękniejszych gmin powiatu opolskiego - Murów. Charakter gminy ukształtowało rolnictwo i rzemiosło. Dynamicznie rozwija się  agroturystyka czemu sprzyjają walory przyrodnicze i krajobrazowe  gminy.Na terenie gminy w miejscowości Zagwiździe znajdują się pozostałości po hucie żelaza z czasów kolonizacji fryderycjańskiej.
Solectwa: Murów, Bukowo, Dębiniec, Grabczok, Grabice, Kały, Młodnik, Nowe Budkowice, Okoły, Radmomierowice, Stare Budkowice, Świeciny, Zagwiździe.


Niemodlin
http://www.niemodlin.pl
e-mail:
powierzchnia: 183 km2 w tym miasto 13 km2

Gmina zlokalizowana w strefie przygranicznej. Bliskość przejść granicznych oraz autostrady A4 (zjazd w miejscowości Sosnówka), nowoczesna sieć połączeń telekomunikacyjnych z krajem i zagranicą, a także dogodne połączenia drogowe i kolejowe to podstawowe atuty gminy.
Niemodlin z otaczającymi go miejscowościami leży w samym centrum dużego kompleksu leśnego Borów Niemodlińskich. Pod osłoną niemodlińskich lasów rośnie wiele roślin uznanych za pomniki przyrody. W Lipnie znajduje się piękny czterohektarowy park dendrologiczny, w którym znajduje się kilkadziesiąt gatunków egzotycznych drzew i krzewów strefy umiarkowanej całego świata.  Nie brakuje także okazów rodzimych, które reprezentuje przede wszystkim reliktowy miłorząb dwudzielny - jeden z największych w Polsce.
Na terenie gminy w oparciu o złoża surowców mineralnych działają kopalnie surowców skalnych i drogowych oraz cegielnie.
Sołectwa: Niemodlin, Brzęczkowice, Gościejowice, Góra, Grabin, Gracze, Grodziec, Jaczowice, Jakubowice, Krasana Góra Lipno, Magnuszowice, Magnuszowiczki, Michałówek, Molestowice, Piotrowa, Radoszowice, Rogi, Roszkowice, Rutki, Rędzijowice, Sady, Sarny Wielkie, Szydłowiec, Tarnice, Tłustoręby, Wydrowice, Sosnówka


Ozimek
http://www.ozimek.pl
http://www.ugim.one.pl
e-mail:
powierzchnia: 126 km2, w tym miasto 3 km2

Gmina znajduje się w odległości 20 km na wschód od Opola, ok. 10 km od autostrady A4 i 20 km od portu rzecznego na Odrze. Teren gminy przecina droga krajowa nr 46 (Opole - Częstochowa), zelektryfikowana linia kolejowa oraz  gazociąg.   Industrialny charakter Ozimka i okolic ukształtowała rawie 3 wiekowa obecność przemysłu ciężkiego.
Pierwsza huta powstała w Jedlicach w 1754 roku.
Przez południowo-zachodnią część gminy przepływa rzeka Mała Panew, stanowiąca dopływ Odry. Ponad połowa powierzchni gminy to tereny leśne należące do kompleksu zwanego Lasami Stobrawsko - Turawskimi, bogate w pomniki przyrody, rzadkie okazy zwierząt i roślin.
Sołectwa: Ozimek, Antoniów, Biestrzennik, Chobie, Dylaki, Krasiejów, Krzyżowa Dolina, Mnichów, Schodnia , Szczedrzyk


Popielów
http://www.popielow.pl
e-mail:
powierzchnia: 176 km2

Gmina Popielów położona jest na Nizinie Śląskiej w bezpośrednim sąsiedztwie gmin Dobrzeń Wielki, Murów i Niemodlin. Stanowi część Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Gmina jest całkowicie zwodociągowana i wyposażona w sieć telefoniczną.
Podstawowymi działami gospodarki są rolnictwo i obróbka drewna. Poza tym wydobywa się tu i przetwarza surowce mineralne oraz produkuje materiały budowlane. Na terenie gminy znajdują się unikalne w Europie złoża żwirów stosowane do uzdatniania wody pitnej.
Sołectwa: Popielów, Kaniów, Karłowice, Kolonia Popielowska, Kurzenie, Kuźnica Katowska, Lubienie, Nowe Siołkowice, Rybna, Stare Siołkowice, Stare Kolnie, Stobrawa


Prószków
http://www.proszkow.pl
e-mail:
powierzchnia: 118 km2

Gmina Prószków położona jest na południe od Opola, w Dolinie Odry. Pod względem klimatycznym należy do najbardziej przyjaznych miejsc w Polsce. Lata są tu długie i ciepłe, a zimy łagodne i krótkie. To właśnie tu 29 lipca 1929 roku zanotowano najwyższą temperaturę, jaką kiedykolwiek odnotowano w Polsce: 40.2 st.C. 33% powierzchni gminy zajmują lasy, które wchodzą w skład Borów Niemodlinskich.  Na terenie gminy bardzo dobrze rozwijają się zakłady rzemieślnicze stolarskie, blacharskie, mechaniczne i gastronomiczne. Teren przecinają dwie drogi krajowe Opole - Racibórz - Czechy oraz Opole - Prudnik - Czechy oraz droga międzynarodowa A4 (Medyka - Berlin). Prószków dysponuje mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków. Wszystkie sołectwa podłączone są do kanalizacji, wodociągu i nowoczesnej centrali telefonicznej.
Sołectwa: Prószków, Boguszyce, Chrząszczyce, Chrzowice, Folwark, Górki, Jaskowice, Ligota Prószkowska, Nowa Kuźnia, Przysiecz, Zimnice Małe, Zimnice wielkie, Złotniki, Źlinice


Tarnów Opolski
http://www.tarnowopolski.pl
e-mail:
powierzchnia: 82 km2

Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Pokłady bogactw naturalnych wapnia i żwirku dały podstawę dla przemysłu produkującego wapno i materiały do budowy dróg. Przez teren gminy przebiegają: droga międzynarodowa A4 oraz dwa szlaki kolejowe Opole - Kędzierzyn i Opole - Strzelce Opolskie. Gmina Tarnów Opolski położona jest w środkowej części województwa opolskiego na pograniczu dwóch regionów fizyczno - geograficznych: Niziny Śląskiej i Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Graniczy z sześcioma gminami: Chrząstowice, Izbicko, Gogolin, Krapkowice, Prószków i Opole.
Sołectwa: Tarnów Opolski, Kąty Opolskie, Kosorowice, Miedziana, Nakło, Przywory, Raszowa, Walidrogi


Tułowice
http://www.tulowice.pl
e-mail:
powierzchnia: 81 km2

 

Najmłodsza z opolskich gmin, powołana  w 1992r. leży na Nizinie Śląskiej, w centrum województwa opolskiego, nad Ścinawą Niemodlińską. 8 kilometrów dzieli Tułowice od Niemodlina, a 28 km od Opola.
Przez stolicę gminy przebiega droga krajowa nr 405 relacji Niemodlin-Korfantów-Prudnik. Wschodnią granicą gminy przebiega autostrada A4
Cały obszar gminy włączony jest do chronionego kompleksu Borów Niemodlińskich. 70% powierzchni to lasy o wysokiej wartości pod względem ekologicznym i gospodarczym. Dzięki temu gmina Tułowice należy do najbardziej interesujących pod względem krajobrazowych i przyrodniczym terenów Opolszczyzny.
Sołectwa: Tułowice, Skarbiszowice, Szydłów, Goszczowice i Ligota Tułowicka.


Turawa
http://www.turawa.pl
e-mail:
powierzchnia 171 km2

Gmina Turawa położona jest w centralnej części województwa opolskiego, na północny-wschód od miasta Opole. Jej południowo-zachodni kraniec (z Zawadą) leży w Dolinie Odry. Większa część gminy znajduje się na terenie Równiny Opolskiej. Ponad połowę powierzchni gminy zajmują lasy należące do kompleksu Lasów Stobrawsko-Turawskich.
Gmina znana jest najbardziej ze znajdujących się na jej terenie zbiorników wodnych tj. jezior: Dużego, Średniego, Małego oraz Srebrnego.
Sołectwa: Bierdzany, Kadłub, Turawski, Kotorz Mały, Kotorz Wielki, Ligota Turawska, Osowiec z przysiółkiem Trzęsina, Rzędów, Turawa z przysiółkiem Marszałki, Węgry, Zakrzów Turawski, Zawada.