×
×

Rewitalizacja w Tułowicach: park jak z obrazka i nowe atrakcje!

Dzięki realizowanej przez Powiat Opolski rewitalizacji zabytkowego parku przy Zespole Szkół w Tułowicach przywrócono mu dawny blask i zyskano dwie nowe atrakcje. - Jedna to rzeźby jeleni, odtworzone na podobieństwo tych, które wieńczyły słupy bramne kilkadziesiąt lat temu, druga - to, nie tak często spotykane, przypałacowe ziemianki! Wkrótce mają być dostępne dla zwiedzających.

-  Mamy na terenie parku dwie takie ziemianki wybudowane przez właścicieli pałacu, w którym mieści się internat szkoły. Jedna z nich pełniła funkcję chłodni, a druga spiżarni – mówi Adam Sinicki, dyrektor ZS w Tułowicach.

Pierwsza ziemianka  jest dużo głębsza i ma przepuszczalną podłogę, żeby woda z lodu używanego do chłodzenia, wycinanego z pobliskich stawów, mogła w miarę topnienia wsiąkać w glebę. Przechowywano tam mięso i produkty wymagające niższych temperatur. Drugie pomieszczenie, znacznie płytsze pełniło funkcję spiżarni, w której przechowywane były warzywa, owoce i inne produkty. Okazuje się, że tylko bogatsze rody mogły sobie pozwolić na taki luksus jak nasze ziemianki.  - Przy obu staną tablice informujące o sposobach przechowywania żywności w dawnych czasach - mówi dyrektor szkoły. - Zarówno park, jak i ziemianki mają być dostępne dla zwiedzających, a wejście do ich wnętrza będzie możliwe dla zorganizowanych grup, np. klas szkolnych, po wcześniejszym zgłoszeniu. 

Z kolei rzeźby jeleni, które dzięki rewitalizacji wróciły po kilkudziesięciu latach na swoje miejsce i wieńczą słupy przy bramie wjazdowej, wzbudziły spore zainteresowanie mieszkańców, internautów i mediów. - Nie są to rzecz jasna te same rzeźby, tylko odtworzone na podstawie zdjęć tych rzeźb, które zniknęły tuż po wojnie i do dziś nie wiadomo gdzie są -  zaznacza Adam Sinicki.  - Sporo pomógł nam w ich odtworzeniu Mariusz Woźniak, który wraz Elżbietą Woźniak napisał książkę o Tułowicach. Podobno nowe jelenie wyglądają…  dostojniej  niż pierwowzór – dodaje dyrektor szkoły.

- Rewitalizacja parku - konieczna ze względu na jego stan i zabytkowy charakter - była zarazem jedyną szansą na odtworzenie rzeźb i  ziemianek – mówi Henryk Lakwa, starosta opolski. - Główne prace koncentrowały się oczywiście na rewitalizacji przyrodniczej. Warto dodać, że posadzono tam 14 tysięcy nowych roślin, w tym byliny i drzewa.

Projekt pn. „Rewitalizacja techniczno-przyrodnicza części zabytkowego parku przypałacowego przy Zespole Szkół w Tułowicach” był realizowany etapami. Całość kosztowała ponad 2,8 mln zł, w tym 1,1 mln zł to dofinansowanie, które Powiat Opolski uzyskał z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 5.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.

Zakres prac wykonanych w ramach projektu był bardzo szeroki. Projekt zakładał między innymi: remont parkowego „okrąglaka” - dawnego domku letniego, renowację fontanny, tarasu i schodów. Dawny blask odzyskała kamienna ławka wraz z kolumną i posągiem. Poprzez nowe nasadzenia odtworzono rabatę w tzw.  "podkowie” - reprezentacyjny obszar przy południowej części pałacu.  Odnowiono parkowe alejki, przy zastosowaniu nawierzchni mineralnych.  Po remoncie jest już frontowa część ogrodzenia i słupy bramne zwieńczone słynnymi rzeźbami jeleni. Część przyrodnicza rewitalizacji objęła również: uzupełnienie szaty roślinnej głównie o niskie rośliny krzewiaste oraz wzbogacenie runa parkowego.

- To, że szkoła mieści się w zabytkowym budynku i zabytkowy jest też teren wokół, to z jednej strony atut, z drugiej obciążenie, bo ich renowacja czy rewitalizacja wymaga szczegółowych uzgodnień i większych kosztów. Dlatego cieszę  się, że uzyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie na ten cel.  Mamy park, który jest nie tylko ozdobą szkoły, ale może też cieszyć oko zwiedzających – mówi Henryk Lakwa, starosta Opolski.

 
Zapraszamy do fotogalerii:
 
Park , ziemianki i rzeźby jeleni w trakcie, przed i po rewitalizacji