×
×

Budżet powiatu opolskiego przyjęty

Leonard Pietruszka - przewodniczący Komisji Polityki Społecznej
Powiat opolski będzie dysponował w roku 2014 prawie 76 milionami złotych. Na inwestycje przeznaczono 13 645 066 zł. Najważniejsze to: rozbudowa drogi Opole - Łubniany za 5 254 367 zł,  remont drogi powiatowej Wołczyn - Murów - 6 058 396 zł., rozbudowa usług w PUAP ułatwiających dostęp do urzędu za pomocą internetu (elektroniczna administracja publiczna)  - 1 044 922 zł. oraz inwestycje w Zespole Szkół w Tułowicach w ramach Ograniczenia niskiej emisji w jednostkach powiatu opolskiego za ponad 2 miliony złotych (II i III etap) i inwestycje wspomagane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w domach dziecka w Tarnowie Opolskim i Chmielowicach. 
Sesja budżetowa w Tułowicach 2013
Radni uchwalili także wieloletnią prognozę finansową, wybrali radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego - Krzysztofa Wysdaka i Norberta Halupczoka, zatwierdzili plan kontroli Komisji Rewizyjnej. W zakresie działań oświatowych zezwolili na realizację dwóch projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: "Wiedza - paszportem w przyszłość" i "Omnibus Powiatu Opolskiego". Zajęli sie także zasadami udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu powiatu dla spółek wodnych oraz wyrazili zgodę na przystąpienie Powiatu Opolskiego do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. 
Przedstawienie w wykonaniu uczniów ZS w Tułowicach "Dziewczynka z zapałkami"
Posiedzenie odbyło się w Zespole Szkół w Tułowicach. Radni zwidzili obiekt szkoły i niedawno otowarte Ponadregionalne Centrum Edukacji Przyrodniczej. Na zakończenie obejrzeli przedstawienie w wykonaniu teatru uczniowskiego Dendrolimo - "Dziewczynka z zapałkami", oparte na motywach baśni J.CH. Andersena.