×
×

Aglomeracja Opolska ogłasza nabór!

Mając na względzie konieczność zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych  w przygotowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+, wynikającą z postanowień Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027  w Polsce, Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska ogłasza nabór kandydatów na członków Rady doradczej do spraw Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+.

Członkowie Rady zostaną wyłonieni spośród kandydatów reprezentujących partnerów społecznych i gospodarczych, organizacje pozarządowe, organizacje pracowników i pracodawców oraz inne organizacje społeczne niezależne od organów samorządowych i rządowych.

Kandydaci do Rady powinni reprezentować organizacje prowadzące działalność w jednym z obszarów tożsamych z potencjalnym zakresem interwencji wskazanej dla Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+.

Zgłoszenia należy przesłać/dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 7 grudnia 2022 r. zgodnie z treścią ogłoszenia, stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej. 

https://www.aglomeracja-opolska.pl/aktualnosci/nabor-kandydatow-na-czlonkow-rady-doradczej-do-spraw-strategii-zintegrowanych-inwestycji

Więcej informacji - również na stronie FB Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska.

aglo.jpeg