×
×

Protokoły z głosowań w czasie obrad XLIX sesji Rady Powiatu Opolskiego

PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.pdf (23,78KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2023 roku.pdf (24,02KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.pdf (24,31KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2023 roku.pdf (24,16KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.pdf (24,36KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf (24,00KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI29022 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.pdf (24,35KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego na 2023 rok.pdf (24,00KB)

PDFPodjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025.pdf (24,08KB)

PDFPodjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2022 rok.pdf (24,35KB)