×
×

Zakończenie programu "Razem Bezpieczniej"

 

CERTYFIKATY DLA STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW 
Szkolenie było jednym z elementów Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej  - Pomóż to proste”. Projekt o wartości 127386,29 zł wspólnie z Powiatem Opolskim realizowali Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu i Komenda Miejska Policji w Opolu. Jego celem było zwiększenie świadomości społecznej na temat zachowań na miejscu niebezpiecznego zdarzenia, wyrobienie umiejętności zadbania o własne bezpieczeństwo. Jako wartość dodaną należy tu zauważyć – podniesienie zaufania społecznego do działań służb ratunkowych straży, pogotowia, policji

Projekt, który trwał od marca 2012 do grudnia 2013 był dwukierunkowy: pierwszy dotyczył edukacji dla bezpieczeństwa – pierwsza pomoc, drugi miał kształtować świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego. Zorganizowano szereg szkoleń, pokazów, a Komendy Miejskie PSP i Policji doposażono w sprzęt dydaktyczny i demonstracyjny. Jednostki OSP otrzymały zestawy ratownicze.

SZKOLENIA 
Medycy i strażacy z Komendy Miejskiej PSP przeszkolili 200 uczniów i 47 pedagogów w zakresie udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Uczyli także prawidłowych zachowań w sytuacji powstania pożaru, wypadku drogowego bądź też innego niebezpiecznego zdarzenia. 90 strażaków ochotników przeszkolono w zakresie ratownictwa technicznego. Kursanci poznawali techniki i nabywali praktycznych umiejętności w uwalnianiu przy pomocy sprzętu hydraulicznego osób pozostających w samochodzie, poznawali także sposoby zabezpieczenia poszkodowanych w czasie prowadzenia działań ratowniczych. Uczyli się również udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.
PRACA W TERENIE I SYMULACJE WYPADKÓW 
Ciekawym elementem projektu była przygotowana pozoracja wypadku drogowego z udziałem osób poszkodowanych, którą prowadzili i komentowali zawodowi strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Opolu. Symulację obejrzało około 500 osób. 1500 skorzystało z „Dni otwartych jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej”. Spotkania służyły między innymi zagadnieniom związanym ze sposobami alarmowania służb ratunkowych i funkcjonowaniem numerów alarmowych : 997, 998, 999, 112.
DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK STRAŻACKICH 
Jednostki – ochotnicze i zawodowe - które najczęściej wzywane są do usuwaniu skutków wypadków drogowych: OSP Chmielowice, OSP Goszczowice, OSP Ligota Prószkowska, OSP Chrząstowice, JRG nr 2 z siedzibą w Opolu,  JRG nr 3 z siedzibą w Niemodlinie wzbogaciły się o nowoczesne zestawy do ratowania ludzkiego życia, a Komenda Miejska PSP w Opolu o tablicę interaktywną, która daje sposobność do wzmocnienia obrazem przekazu wiedzy np. w czasie szkoleń.  Należy dodać, że Komenda Miejska PSP w Opolu jest organizatorem największej liczby szkoleń dla członków OSP w województwie opolskim. W roku 2011 przeszkoliła 586 strażaków - ratowników OSP, w 2012 r. - 446.
WSPÓŁPRACA Z POLICJĄ 
Referat Patrolowo-Interwencyjny, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu oraz jednostki podległe: Komisariat I Policji w Opolu, Komisariat Policji w Dobrzeniu Wielkim, Komisariat Policji w Niemodlinie, Komisariat Policji w Ozimku otrzymały 32 narkotesty. Zakupione testy  narkotykowe pozwoliły na zintensyfikowanie kontroli w zakresie wykrywania substancji psychoaktywnych u kierowców, co ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo kierowców i pieszych.  Narkotesty były prezentowane także podczas akcji profilaktycznych m.in. Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki, Zlotu Samochodów Ciężarowych Master Truck.      Policjanci z KMP w Opolu w trakcie prowadzenia programu zintensyfikowali działania kontrolne stanu technicznego autokarów przewożących młodzież.

.