×
×

Ułatwienia dla niewidomych i niedosłyszących

Powiat Opolski pozyskał 100 tys. zł na wprowadzenie ułatwień, przede wszystkim dla osób niewidomych i niedowidzących w budynku Starostwa przy ul. 1 Maja 29 oraz w wydziałach i jednostkach zlokalizowanych w budynkach przy ul. Książąt Opolskich i przy Pl. Wolności. Są to pieniądze z unijnego projektu realizowanego przez PFRON. 

- Jeśli chodzi o ułatwienia dla osób na wózkach w tych budynkach, to lata temu, zostały one wprowadzone w takim zakresie, na jaki pozwalały warunki techniczne. Brakowało natomiast ułatwień dla osób niewidomych i niedowidzących, stąd nasze starania o dofinansowanie – mówi starosta Henryk Lakwa.

Za pieniądze z grantu kupione zostaną terminale informacyjne, fachowo nazywane planami tyflograficznymi.  Takie terminale wyposażone są w wypukły plan budynku urzędu, system nagłaśniający odczytujący komunikaty, klawiaturę oraz podpisy brajlowskie - wypukłe i w druku powiększonym.

- Dzięki temu osoby niewidome czy słabowidzące, ale też starsze i mające problemy ze słuchem uzyskają informacje o przestrzeni, w której się znajdują – dodaje starosta.

Takie terminale staną w budynku głównym Starostwa przy 1 Maja, w budynku przy ul. Książąt Opolskich, gdzie mieści się Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zarząd Dróg Powiatowych, czy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz w budynku przy Pl. Wolności, gdzie znajduje się między innymi Wydział Geodezji i Kartografii, obsługujący na co dzień bardzo dużo Klientów.

Oprócz terminali informacyjnych, we wszystkich trzech budynkach pojawią się między innymi tzw. pola uwagi, czyli żółte pasy informujące osoby niedowidzące, gdzie zaczynają się i kończą schody, oraz specjalne metalowe  kątniki czy tabliczki informacyjne Braille’ na drzwiach do pomieszczeń, a także inne drobniejsze ułatwienia.

W planie jest również zakup pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących. Jest to urządzenie, które poprzez aparat słuchowy (lub słuchawkę dołączoną do sprzętu) przekazuje wzmocniony i ukierunkowany sygnał z mikrofonu rozmówcy.

- Finalizujemy formalności związane z grantem, który uzyskaliśmy z projektu finansowanego ze środków UE i realizowanego przez PFRON.

tyflografika_archred.jpeg

Zdjęcia, źródło: umwarszawa.pl; niepełnosprawni.pl