×
×

Profilaktyka jodowa - co musisz wiedzieć

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi pod tekstem materiałami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczącymi profilaktyki jodowej.
 
W przypadku awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie osobom przebywającym na zagrożonym terenie tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu. Przyjęcie tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając jego gromadzeniu.
 
Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek należy przyjąć doustnie niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu 2 godzin). Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od ekspozycji na działanie promieniowania nadal pozostaje korzystne.
Wydawanie preparatu nastąpi dopiero po ogłoszeniu takiej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Obecnie nie ma takiego zagrożenia, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana.
 
Wydawanie tabletek jodku potasu w przypadku zaistnienia konieczności jego przyjęcia będzie następowało w określonych punktach na terenie gmin.  Preparat będzie można uzyskać w wyznaczonych punktach po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu. Do tego momentu punkty wydawania preparatu będą nieczynne i nie ma konieczności udawania się do nich.
Ulotka-1.jpegUlotka-2.jpeg