×
×

Trwa przebudowa drogi w Polskiej Nowej Wsi

W Polskiej Nowej Wsi realizowana jest przebudowa drogi do szerokości 7 m i o dużej nośności, częściowo z chodnikiem - mówi starosta Henryk Lakwa. -  Droga była wąska, bardzo pouszkadzana, przebudowa była więc konieczna, ale ze względu na zakres prac, długość oraz typ i specyfikę drogi – kosztowna. Można było ją zrealizować w tym roku, bo właśnie w 2022 r. uzyskaliśmy rządowe środki na pokrycie stu procent kosztów tej inwestycji.

Jeśli chodzi o przebieg robót, to mamy już zrealizowaną ponad połowę prac robot kosztorysowych. - Natomiast czasowo jesteśmy zdecydowanie dalej, dlatego, że wykonane zostały już wszystkie elementy związane z kanalizacją deszczową - mówi Piotr Rybczyński, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu. -  Trwają roboty związane z telekomunikacją i przebudową sieci oraz podbudową drogi. Zostaje jeszcze wykonanie skrzyżowania w obrębie torów oraz dojazdu na końcowym odcinku drogi. Na przełomie listopada i grudnia droga powinna zostać oddana do użytku - podsumowuje.

Kliknij w zdjęcie i otwórz galerię: