×
×

Pomologia stawia na praktyków - cz.II

Prószkowska Pomologia może się pochwalić współpracą z największą liczbą służb i formacji mundurowych w skali regionu, a być może nawet kraju. Zazwyczaj klasy mundurowe współpracują z policją czy strażą, natomiast kierunki mundurowe  w Pomologii, czyli klasy policyjne, strażackie czy bezpieczeństwa narodowego uczą się od przedstawicieli kilkunastu typów służb.

Wśród nich oprócz wojska, jest  policji czy straży, jest między innymi straż graniczna, służba więzienna, straż ochrony kolei. Szkoła współpracuje nawet z administracją skarbową,  by uczniowie mogli poznać specyfikę również tego typu instytucji. Pomologia w ramach działającego tam, pierwszego w województwie Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej współpracuje także z Prokuraturą Okręgową, Sądem Okręgowym, izbami: radców prawnych i adwokacką, promotorką mediacji i wykładowcą opolskiej WSB dr Ewą Kosowską - Korniak, Przedstawiciele wymienionych instytucji i służb wzięli również udział w niedawnym Święcie Szkoły i Dniu Patrona – Józefa Warszewicza. Niektóre z formacji przygotowały na tę okoliczność własne stoiska i prezentacje.

- Ta szeroka współpraca ze służbami mundurowymi to odpowiedź na oczekiwania młodzieży. Uczniowie chcą zdobywać wiedzą o poszczególnych formacjach od praktyków zamiast z książek czy prezentacji – mówi Dariusz Sobków, dyrektor Pomologii. – Praktycy przyjeżdżają do nas i po kilku zajęciach kolejnym krokiem jest wyjazd - najczęściej na prośbę młodzieży - do siedziby danej formacji, żeby poznać jej specyfikę i warunki pracy od środka. Uczniowie pytają o szczegóły, w tym o zarobki i o wszystko co wiąże się z wyborem danej formacji po ukończeniu szkoły czy studiów.

- Taki model współpracy sprawdza się i przynosi efekty w postaci bardzo zadowalającego naboru na kierunki mundurowe – mówi o Pomologii, szkole prowadzonej przez Powiat Opolski, starosta Henryk Lakwa.

Przedstawiciele służb mundurowych są bardzo otwarci na współpracę. Korzyść jest bowiem obopólna: szkoła pozyskuje do nauki na kierunkach mundurowych wielu praktyków, a praktycy mogą poprzez częstsze i regularne zajęcia mogą przekazać więcej informacji o danej formacji, co jest formą rekrutacji na wczesnym etapie.

Również mediacje rówieśnicze, o których była wcześniej mowa, sprawdzają się w szkole i internacie przy rozwiązywaniu konfliktów i zapobieganiu im. – Mamy tego przykłady, szczególnie w internacie, gdzie może dochodzić do sporów, szczególnie z początkiem roku szkolnego, gdy pojawiają się nowi uczniowie, ścierają się osobowości – mówi dyrektor Sobków. – Mediacje rówieśnicze ogromnie się tu przydają. Świadomość jak można rozwiązywać spory, może się przydać młodzieży w dorosłym życiu, zarówno prywatnym, jak i zawodowym.

Prokurator okręgowa,  Liliana Kapera - Kopczyk, która również współpracuje z Pomologią uważa, że szkoła doskonale przygotowuje uczniów do pracy w wojsku, policji, straży i wielu innych formacjach. Zwraca uwagę na większą świadomość prawa i kwestii związanych z bezpieczeństwem publicznym wśród uczniów tej szkoły, gdzie kładzie się duży nacisk na edukację prawną.  – Poza tym to doskonali kandydaci do służby w wielu formacjach. Bardzo się cieszę, ze mogę współpracować z tą szkołą również, ze względu na fakt, że widzę tu bo to rokuje na przyszłość jeśli chodzi o wykonywania zawodów prawniczych.