WAŻNA INFORMACJA: Pilne! Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Opolu będzie NIECZYNNE dla interesantów Zasady pracy Starostwa i jednostek podległych od 16.03.2020 r.***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

Inwestycje na powiatowych drogach

 

 
W 2013 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, przy wsparciu budżetu powiatu opolskiego i budżetów gmin zmodernizowano kilka dróg powiatowych. 

W Kępie (gm. Łubniany) - droga powiatowa nr 1703 O Opole – Łubniany wykonano: kanalizacją deszczową w zakresie robót ziemnych, przygotowawczych i robót budowlano-montażowych, roboty drogowe (roboty przygotowawcze, chodnikowe, nawierzchniowe i towarzyszące), zbudowano kładkę dla pieszych (roboty ziemne, prace przygotowawcze, fundamenty, podpory, ustrój nośny, łożyska i mechanizmy ruchu przęseł, urządzenia dylatacyjne, odwodnienie, hydroizolacja, wyposażenie, roboty przyobiektowe, roboty nawierzchniowe i zabezpieczające) oraz wyremontowano most (roboty przygotowawcze, podbudowa, nawierzchnie, prace przygotowawcze, podpory, ustrój nośny, urządzenia dylatacyjne, hydroizolacja, wyposażenie, roboty przyobiektowe, roboty nawierzchniowe i zabezpieczające) o ogólnej wartości 1 381 483,85 zł. Dofinansowanie: 688 578,83 zł, udział powiatu: 356 452,51 zł, udział gminy Łubniany: 356 452,51 zł.

W gminie Komprachcice za 960 535,78 zł przebudowano drogę powiatową nr 1763 O Opole – Komprachcice na odcinku Chmielowice – Osiny. Wykonano tu kanalizację deszczową w zakresie robót przygotowawczych, robotami drogowymi w zakresie robót przygotowawczych, nawierzchniowych i towarzyszących, wybudowano chodnik. Dofinansowanie: 480 609,78 zł, udział powiatu: 278 356,65 zł, udział gminy Komprachcice: 201 568,61 zł.

Na odcinku drogi powiatowej nr 1712 O od Tarnowa Opolskiego do Kosorowic wykonano: roboty rozbiórkowe – przygotowawcze;poszerzono jezdnię oraz ograniczenie jezdni krawężnikiem, wykonano prace odwodnieniowe przebudowując istniejącą kanalizację deszczową, przebudowano istniejący chodnik, wzmocniono nawierzchnię jezdni i pobocza, w ramach prac uzupełniających wykonano regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych oraz przebudowano chodniki i zjazdy. Ogólna wartość inwestycji to 2 446 525,08 zł z tego dofinansowanie wyniosło 220 234,00 zł, udział powiatu: 1 726 291,08 zł, udział gminy Tarnów Opolski: 500 000,00 zł.