×
×

Zachowują pamięć o Kresach

Za nami kolejna edycja IX Opolskich Spotkań Kresowych w Grodźcu, organizowanych przez Sołtysa i Radę Sołecką Grodźca oraz Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” pod patronatem Starosty Opolskiego.  W wydarzeniu wzięła udział wicestarosta Leonarda Płoszaj oraz radny powiatowy Antoni Gryc i Marek Korniak.

Przesłaniem kolejnych edycji Opolskich Spotkań Kresowych jest popularyzacja wśród młodego pokolenia kultury kresowej, utrwalanie pamięci o Kresach i ich historii, o pieśniach i przyśpiewkach, obrzędach, zwyczajach i tradycjach.

Tegoroczne Opolskie Spotkania Kresowe połączone w tym roku z dożynkami parafialnymi rozpoczęły się od mszy św. intencji Kresowian i złożenia kwiatów pod Pomnikiem Wypędzonych z Kresów. Jednym z głównych punktów programu było otwarcie wystawy prac zgłoszonych do konkursu pn. "Barwne Kresy z opowieści dziadków widziane oczyma mojej wyobraźni". Nagrody i dyplomy wręczała wicestarosta Leonarda Płoszaj. Zainteresowanie udziałem w konkursie było ogromne, co potwierdza, że taka forma utrwalania pamięci o Kresach w świadomości najmłodszych to trafny wybór. Strzałem w dziesiątkę okazał się też Spacer z Kulturą Kresową w strojach nawiązujących do tematu. Podczas spaceru zaplanowane były przystanki, gdzie można było zapoznać się z efektami warsztatów wokalnych, aktorskich i gwary kresowej, przeprowadzonych w ramach wydarzenia.

kres1.jpegkres2.jpegkres3.jpegkres4.jpeg