×
×

Co powinna zawierać robocza baza danych przekazana do PODGiK w przypadku podziału nieruchomości?

Podziały można generalnie podzielić na:
- jednoetapowe - np. podział rolny/leśny
- dwuetapowe - podział zatwierdzany decyzją administracyjną

W przypadku podziału jednoetapowego sprawa jest prosta. Należy przeprowadzić kompletną zmianę, od ustalenia granic działki pierwotnej zaczynając, a na jej podzieleniu i wrysowaniu punktów granicznych kończąc (z uwzględnieniem stabilizacji).

Wykonanie projektu podziału do decyzji wymusza dwuetapowy przebieg pracy nad uzupełnieniem bazy EGiB. W momencie przyjęcia do zasobu operatu z projektem podziału nieruchomości wciąż istnieje działka pierwotna. Operację podziału działki można dokonać dopiero gdy Starosta otrzyma ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt podziału, jednak wykonawca geodezyjny ma już zamkniętą możliwość modyfikacji baz danych.
O ile system Ergo pozwala w transakcji stworzyć i przekazać projekt podziału, który po otrzymaniu ostatecznej decyzji pozwala pracownikom PODGiK przyjąć i łatwo dokonać podziału nieruchomości, o tyle w przypadku pliku GML ustawodawca nie przewidział możliwości przekazania projektu podziału.

Z uwagi na powyższe prosimy o nie tworzenie w transakcji projektu podziału i poprzestanie na przyjęciu granic nieruchomości pierwotnej (współrzędne i atrybuty punktów granicznych, kształt i powierzchnia działki oraz klasoużytków).

Podziału nieruchomości, po otrzymaniu ostatecznej decyzji dokonują pracownicy PODGiK.


 

button_poprzedni-temat.png button_nastepny-temat.png
 
button_powrot-do-pytan.png