WAŻNA INFORMACJA: PILNE! Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-rejestracja tel 775415169***Patronaty Starosty Opolskiego zawieszone do odwołania z powodu przesunięcia środków w budżecie na walkę z koronawirusem***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

Ogłoszenie o ofertach na realizację zadania publicznego

Działając na podstawie art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.) oraz art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118), Zarząd Powiatu Opolskiego informuje, że w dniu 29 października 2015 r. wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. Sprawowanie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, złożona przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincja Katowicka na okres od 8 listopada do 31 grudnia 2015.

Z ofertą można się zapoznać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Ks. Opolskich 27. Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

PDFOferta na realizację zadania publicznego - Sprawowanie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego.pdf

Zamieszczono: 02.11 - 09.11.2015 r.


Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Opolskiego informuje, że w dniu 26 października 2015 r. wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. „Smak życia – przeciwko dopalaczom”, polegającego na przeprowadzeniu w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego zajęć w ramach programu profilaktyki uniwersalnej „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” złożona przez Pracownię Rozwoju Osobistego w Opolu.

Z ofertą można się zapoznać w Wydziale Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29, pok. 403. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

PDFoferta PRO.pdf

Zamieszczono: 02.11 - 09.11.2015 r.