×
×

Pani Urszulo, Panie Dariuszu - dziękujemy!

Na naradzie dyrektorów szkół i placówek oświatowych Powiatu Opolskiego uroczyście żegnano przechodzącą na emeryturę Urszuli Gamrot - Ciemny,  która pełniła przez blisko dwie dekady funkcję dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu oraz Dariusza Bigasa - dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku, który zdecydował się nie startować w konkursie na to stanowisko, ale nadal będzie uczył w swojej szkole. Przywitano i wręczono akty powierzania ich następcom. 

Starosta Henryk Lakwa i wicestarosta Leonarda Płoszaj w imieniu Zarządu Powiatu Opolskiego, żegnając dyrektorów, złożyli obojgu ogromne  podziękowania za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę i współpracę oraz za wysiłek włożony w rozwijanie kierowanych przez siebie placówek.

- Szczere życzenia i podziękowania dla Pani Urszuli Gamrot  - Ciemny mieszały się z  żalem, że naszą opolską Poradnię opuszcza osoba, która łączy w sobie autentyczne powołanie do wykonywanego zawodu, empatię,  wrażliwość dla klientów i współpracowników z  inspirującą gotowością  do podejmowania nowych wyzwań i wdrażania innowacji – mówi starosta Henryk Lakwa. - Pozostawiła swoim następcom wysoko podniesiona poprzeczkę. - Jesteśmy ogromnie wdzięczni za wzorowo organizowane przez te wszystkie lata działania diagnostyczno – terapeutyczne, doradcze i profilaktyczne, za wprowadzanie szeregu nowatorskich metod, dbanie o dostosowywanie oferty Poradni do zmieniających się wyzwań i oczekiwań i za niesamowitą życzliwość.

-  Jesteśmy ogromnie wdzięczni i jako Zarząd Powiatu mamy wiele uznania dla Pana Dariusza Bigasa za wszystkie lata pełnej zaangażowania pracy  stanowisku dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku, za wszystko co zrobił dla szkoły, mając za cel utrzymanie wysokiego poziomu nauczania i  budowanie atrakcyjnej oferty edukacyjnej – mówi wicestarosta Leonarda Płoszaj. - Razem z kierowanym przez siebie zespołem nauczycieli i pracowników niepedagogicznych  tworzył przez te wszystkie lata możliwie najlepsze warunki,  uczniom -  do nauki i realizowania planów na przyszłość oraz nauczycielom -  do rozwoju zawodowego.

 

Na tej samej naradzie wręczono akty powierzenia nowym dyrektorom. Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną  w Opolu będzie kierować Pani Joanna Bukowska – Golak, która od lat pracuje w Poradni i bardzo dobrze zna tę placówkę. Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku objął dotychczasowy wicedyrektor – Tomasz Ciekalski.

- Obojgu gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji planów związanych z nową funkcją – zaznacza starosta.