×
×

Pomagamy niepełnosprawnym: nowy bus dla Chrząstowic!

Bus z najazdami dla wózków inwalidzkich kosztował 150 tysięcy złotych i bardzo pomoże osobom z niepełnosprawnościami z gminy Chrząstowice. Został zakupiony dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiat opolski, poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu pomógł pozyskać środki w wysokości prawie 100 tys. zł!

- Cieszę się, że jako samorząd powiatowy możemy pomóc w ten sposób w niwelowaniu barier związanych z mobilnością, dostępem do instytucji publicznych czy ułatwić dotarcie do warsztatów terapii zajęciowej zlokalizowanych poza terenem gminy - Henryk Lakwa - Starosta Opolski.
 
Nowy bus z najazdami dla wózków pomieści 9 pasażerów. Będzie używany przede wszystkim do dowozu niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do szkół do Opola, do Kup i Leśnicy. Kluczyki do nowego pojazdu zostały symbolicznie wręczone wójtowi Chrząstowic Florianowi Cieciorowi i jego zastępczyni Darii Pawlak przez dyrektora opolskiego oddziału PFRON. W przekazaniu samochodu brał udział również starosta i Krzysztof Krzysztof Wysdak - Członek Zarządu Powiatu Opolskiego.
 
Po raz kolejny w ostatnim czasie powiat opolski pomaga samorządom gminnym uzyskać dofinansowanie, dzięki któremu możliwe jest przeprowadzenie inwestycji. Przed zakupem samochodu, w taki sam sposób pozyskano środki między innymi na zakup podobnego samochodu dla DPS w Prószkowie czy do budowy windy w niemodlińskim magistracie.