×
×

Skutki silnych opadów deszczu w powiecie opolskim

Nasz Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego jest w stałym kontakcie z gminami i na bieżąco monitoruje sytuację w gminach powiatu opolskiego. Gmina Chrząstowice jest w najtrudniejszej sytuacji - mówi starosta Henryk Lakwa. -  Rozmawialiśmy o tym i o dalszych działaniach z wójtem Florianem Cieciorem, będąc w Urzędzie Gminy również w związku z przekazaniem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Na miejscu był również Krzysztof Wysdak, członek Zarządu Powiatu Opolskiego.

Najgorzej jest w Falmirowicach. Miejscowość była bardzo podtopiona, jednostki OSP na okrągło pompują wodę z nieruchomości. Drogi dojazdowe z Chrząstowic do Falmirowic nie są przejezdne, rzeka wezbrała i wystąpiła z koryta. Nawalny deszcz uszkodził skarpy drogi gminnej. Przy ul. Wiejskiej w Niwkach - informuje PZZK. 

- PZZK otrzymał również meldunki z gmin Dobrzeń Wielki i Łubniany o wyjazdach OSP do powalonych drzew i do usuwania skutków lokalnych podtopień. Podtopienia miały też miejsce w gminach Murów, Tarnów Opolski, Tułowice, Ozimek i Turawa. Straż Miejska w Niemodlinie monitoruje stan wód i nie stwierdza poważniejszych zagrożeń. Przy moście nad rzeką Ścinawą w Niemodlinie do stanu alarmowego brakowało 20 cm.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie odnotował żadnych zgłoszeń o zagrożeniu dla nieruchomości związanym z podtopieniami czy wichurami.
 
Jeśli chodzi o interwencje straży pożarnej związane z sytuacją pogodową, w piątek było ich na terenie powiatu opolskiego – 163, w sobotę – 51, w niedzielę – 135, w poniedziałek – 149, we wtorek do godz. 12.00 – 6.
 
Sytuacja pogodowa nie miała wpływu na realizowane inwestycje drogowe, budowle mostowe nie są zagrożone, a zalana droga w gminie Chrząstowice będzie przejezdna po opadnięciu wód – informuje Zarząd Dróg Powiatowych.
 
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego jest cały czas w kontakcie ze swoimi odpowiednikami w gminach.
 
Więcej informacji także tutaj: https://radio.opole.pl/100,610320,podopolskie-falmirowice-walcza-z-podtopieniami-w