×
×

Kolejny szczebel awansu zawodowego zaliczony! Nasze gratulacje!

Miałem zaszczyt i przyjemność wręczyć wraz z wicestarostą Leonardą Płoszaj akty potwierdzające awans na stopień nauczyciela mianowanego, nauczycielom ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez nasz powiat. Uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego było poprzedzone egzaminem - mówi starosta Henryk Lakwa.

Akty nadania odebrali (na wspólnym zdjęciu od lewej) : ks. Jan Pander z Zespołu Szkół w Niemodlinie, Marcin Śmieszkowicz z Pomologii Prószków, Anna Koch z Pomologii Prószków, Karina Kubusz z Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Ozimku, Ewa Kmieć z Pomologii Prószków i Justyna Mehl - Czubak, która nie mogła odebrać aktu osobiście, uczyni to w innym terminie) z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opolu.

- Miałem również zaszczyt przyjąć od wszystkich awansowanych stosowne ślubowanie - podkreśla starosta. - Raz jeszcze serdecznie gratuluję. Od członków komisji egzaminacyjnej wiem, że podczas egzaminów nauczyciele znakomicie się zaprezentowali, przeżywając podobny stres jak ich uczniowie, czy jak każdy z nas w szkole, czy potem przed egzaminem lub ważną prezentacją. W komisji egzaminacyjnej jako przedstawicielki powiatu zasiadały Leonarda Płoszaj- Wicestarosta Opolski i Anna Mikołaszewska wicenaczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie.