×
×

Protokoły z głosowań w czasie obrad XLV sesji Rady Powiatu Opolskiego

PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.pdf (24,02KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu 'Samodzielność - Aktywność - Mobilność!' Dostępne mieszkanie finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.pdf (24,72KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu 'Samodzielność – Aktywność – Mobilność!' Mieszkanie dla absolwenta finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.pdf (24,79KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/267/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 marca 2018 r., zmienionej Uchwałą nr XII/77/19 z dnia 05 września 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej (24,91KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zgody na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej Policji w Opolu.pdf (24,53KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (24,25KB)

PDFPodjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025.pdf (24,33KB)

PDFPodjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2022 rok.pdf (24,32KB)