×
×

Uroczystość Święta Policji w Komendzie Miejskiej w Opolu

Podczas uroczystości z okazji Święta Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu, miałem zaszczyt i przyjemność złożyć życzenia wszystkim Policjantom i Policjantom, Pracownikom cywilnym oraz pogratulować awansowanym i odznaczonym. Święto Policji to dzień, w którym w sposób szczególny możemy skoncentrować się na tym, co robicie każdego dnia. To dzień, w którym jako samorządowiec mogę się z Wami spotkać, by podziękować za Waszą niełatwą służbę, którą zawsze z tym samym poświęceniem, niezależnie od okoliczności, trudności, zmiennych warunków społecznych czy politycznych pełnicie. Każdy kto poznał pracę Policjanta bliżej, wie, że jest to służba pod wieloma względami trudna i wymagająca, tym większy szacunek dla tych, którzy ją wybierają i z zaangażowaniem pełnią.
 
Jestem zaszczycony, że jak co roku, mogę wyrazić wdzięczność w imieniu Zarządu Powiatu Opolskiego, Rady Powiatu Opolskiego i własnym, ale przede wszystkim w imieniu Mieszkańców naszego powiatu, za to co robicie stojąc na straży prawa i porządku, podejmując działania profilaktyczne i prewencyjne, biorąc udział w trudnych działaniach operacyjnych. To Wy niemal codziennie podejmujecie decyzje, od których niejednokrotnie zależy ludzkie życie, zdrowie, poczucie bezpieczeństwa. Dlatego życzę Wam, aby spełniło się wszystko to, czego Wam potrzeba, by poczucie satysfakcji wynagradzało trud.
 
Raz jeszcze ogromnie gratuluję wszystkim awansowanym i odznaczonym. Dziękuję Pracownikom cywilnym za zaangażowanie. Wiem jak ważne w pracy Policji jest sprawne i profesjonalne funkcjonowanie korpusu służby cywilnej. Dziękuję również Policjantkom i Policjantom, którzy przeszli w stan spoczynku, za ich służbę oraz doświadczenie przekazane następcom. Wszystkim Państwu oraz Waszym Rodzinom życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności. Na koniec - jako samorządowiec, który od lat współpracuje z Waszą Komendą, która obejmuje swoim działaniem powiat opolski, zapewniam, że adekwatnie do możliwości nasz Powiat Opolski nadal będziemy wspierać funkcjonowanie Komendy Miejskiej i jej posterunków, wpisując się w działania na rzecz bezpieczeństwa Mieszkańców.
 
Dziękuję Komendantowi Miejskiemu Policji Rafałowi Drozdowskiemu za zaszczyt jakim było wręczanie awansów i odznaczeń funkcjonariuszom oraz raz jeszcze życzę wszystkiego dobrego.
 
Starosta Opolski Henryk Lakwa wraz z Zarządem Powiatu Opolskiego