×
×

Kolejna inwestycja w ramach koordynowanego przez powiat projektu już gotowa!

- Ogromnie się cieszę z kolejnej inwestycji, wykonanej w ramach dużego partnerskiego projektu, którego liderem czyli inaczej mówiąc, koordynatorem jest Powiat Opolski - mówi starosta Henryk Lakwa.
 
Dzięki ścieżce pieszo - rowerowej  wykonanej w ramach wspomnianego projektu przez Gminę Prószków we współpracy z Powiatem Opolskim, będzie dużo bezpieczniej dla kierowców, rowerzystów i pieszych. Budowa ścieżki i remont liczącego 1,2 km odcinka drogi wojewódzkiej nr 414 między Złotnikami a Prószkowem to łącznie ponad 6 milionów złotych, z czego 5 milionów 300 tysięcy złotych to pieniądze pochodzące z UE, reszta to wkład gminy.
 
Całkowity koszt inwestycji realizowanych w ramach projektu, o którym była mowa na wstępie pn. "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowie centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski to 61 972 071,17 zł a dofinansowanie 45 250 770,81 zł.
 
Za nami oficjalne otwarcie ścieżki pieszo - rowerowej i wyremontowanego odcinka drogi wojewódzkiej 414 z udziałem tych, którzy mieli wpływ na  realizację, a zatem z Szymonem Ogłazą - członkiem Zarządu Województwa Opolskiego, Henrykiem Lakwą – starostą Opolskim, Grzegorzem Cebulą – z-cą dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, Piotrem Adamczykiem - Inspektorem nadzoru oraz burmistrzem Prószkowa Krzysztofem Cebulą i radnymi: Klaudią Lakwa, Arnoldem Kucem, Dawidem Kochankiem, Markiem Zgodą, Winicjuszem Badurą, sołtysem Złotnik Jerzym Wocką.
 
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej obejmowała również budowę parkingu bike&ride w Prószkowie wraz z budową łącznika drogowego drogi gminnej nr 104849 O ul. Strzeleckiej w Złotnikach z drogą wojewódzką nr 414.
 
Jak zaznaczał burmistrz Prószkowa Krzysztof Cebula, realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa gdyby nie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz wsparcia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, Powiatu Opolskiego (jako lidera projektu) oraz Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.
 
Aktualnie trwają prace projektowe dotyczące kolejnego odcinka ścieżki w kierunku Prószkowa.
Fot. Karolina Sobotkiewicz