×
×

Kolejne ułatwienia w geodezji i kartografii tuż tuż!

Powiat Opolski finalizuje wprowadzanie kolejnych ułatwień w dostępie do danych geodezyjnych i kartograficznych.  - Jednym z nich jest e-usługa, która umożliwia wzajemne przekazywanie i odbiór dokumentów między Wydziałem Geodezji a Wydziałem Ksiąg Wieczystych, całkowicie online.

- To niebywale ułatwi wzajemną aktualizację rejestrów. W porównaniu do tradycyjnego sposobu przekazywania danych oszczędność czasu jest absolutnie bezsporna – mówi Henryk Lakwa, starosta opolski.

Wszelkie zmiany dotyczące nieruchomości naniesione w Wydziale Geodezji dzięki nowej e-usłudze będą od razu widoczne dla Wydziału Ksiąg Wieczystych i na odwrót,  bez potrzeby wysyłania ich w formie tradycyjnej.

 - Nowa e-usługa w znacznym stopniu usprawni obrót nieruchomościami - zaznacza Edyta Wenzel - Borkowska, naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii w opolskim Starostwie.  Wylicza, że rocznie do  jej wydziału zgłaszanych jest średnio 15 tysięcy zmian. Przy tej liczbie dokonywanie ich online to duże ułatwienie i oszczędność czasu, by poświęcić go na inne zadania realizowane przez wydział.

- Dodatkowo tworzymy nowy powiatowy portal mapowy z ogólnodostępnymi danymi geodezyjnymi i kartograficznym.  Po jego uruchomieniu będzie można przeglądać i pobierać za darmo dane dotyczące np. granic działek. Będą one wprost generowane z bazy danych - mówi naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii. -I jeśli np. danego dnia zostanie wprowadzona zmiana do bazy sieci uzbrojenia terenu, automatycznie będzie ona zaraz widoczna w naszym  portalu - dodaje.

Platforma podzielonych tematycznie e-usług dla wszystkich powiatów i samorządu województwa (www.cuw.mapy.opolskie.pl), która powstała w ramach projektu, którego liderem był Powiat Opolski oraz portal mapowy dla powiatu opolskiego wymagają cyfryzacji danych geodezyjnych i kartograficznych, danych dotyczących sieci uzbrojenia i zagospodarowania terenu kolejnych miast i gmin powiatu. - I  nad tym obecnie intensywnie pracujemy – mówi Edyta Wenzel - Borkowska.

- Najnowsze działania w obszarze geodezji i kartografii na rzecz mieszkańców i podmiotów z naszego powiatu są swego rodzaju kontynuacją tego co zrobiliśmy jako lider projektu „E-usługi zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” dla wszystkich powiatów, miasta Opole i samorządu województw, biorąc na swoje barki koordynację tego niełatwego przedsięwzięcia. Cieszę się, że nasz i inne powiaty mogą korzystać z ułatwień jakie otwiera – podsumowuje Henryk Lakwa, starosta opolski.

mapy.jpeg