×
×

Rodzice do szkoły?

Ogromnym zainteresowaniem cieszy się Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozimku prowadzonej przez Powiat Opolski. – Mamy za sobą kilka edycji i za każdym razem było tak dużo chętnych, że robiliśmy listy rezerwowe – mówi Dorota Paszko, dyrektor poradni.

Zgłaszają się zarówno rodzice dzieci młodszych jak i nastolatków. Niektórzy dlatego, że w danym okresie potrzebują wsparcia, inni dlatego, że chcą dowiedzieć się więcej, by nie popełniać błędów w przyszłości, część  dostaje skierowanie z sądu. Jak wynika z opinii uczestników, są to zajęcia  niezwykle potrzebne, wiedza jaką zyskują przydaje się w rozwiązywaniu bieżących problemów i trudnych sytuacji wychowawczych, ale także profilaktycznie.

- W tej chwili ważnym tematem dla rodziców  są kwestie związane z tym jak pandemia wpłynęła na na psychikę i zachowanie dzieci, gdy normalne funkcjonowanie i relacje z rówieśnikami były przez dłuższy czas dalekie od normalności. Stałym tematem jest natomiast kwestia stawiania granic. Rodzice odkrywają, że mądra, odpowiedzialna miłość rodzicielska polega w dużej części na rozsądnym stawianiu granic i zrozumieniu co to oznacza – mówi Dorota Paszko.

- Kontynuujemy w naszej Poradni program Szkoła Rodziców i Wychowawców – dodaje. - Zainteresowani mogą do nas napisać maila, wszelkie dane kontaktowe można znaleźć na naszej stronie internetowej (http://www.pppozimek.pl/), lub zadzwonić. Udzielimy wyczerpujących informacji – mówi Dorota Paszko.

Z założenia „Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest realizowany w formie 10 warsztatów psychologicznych. Na ogół zawierają one krótkie omówienia tematów, a przede wszystkim ćwiczenia, debaty, odwołania do doświadczeń z własnego dzieciństwa. Cennym elementem edukującym jest również wymiana doświadczeń rodzicielskich między uczestnikami oraz tzw. praca domowa, czyli praktyczne zastosowanie w domu, w relacji z dzieckiem, nabytych w trakcie zajęć umiejętności”  – czytamy na stronie programyrekomendowane.pl  

„Program  składa się z trzech części: relacji dorosły – dziecko, gdzie tematyka obejmuje: naukę umiejętności rozpoznawania i rozmawiania o uczuciach, stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcania dzieci do współpracy, wspierania samodzielności dzieci czy rozwiązywania problemów i konfliktów. Kolejne tematy pozwalają poznać sposoby uczenia dzieci samodyscypliny, uwalnianie od grania ról i niekorzystnego etykietowania oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości. Kolejna część uczy budowania relacji między dziećmi (rodzeństwem). Tutaj tematyka obejmuje naukę radzenia sobie z trudnymi uczuciami dzieci (np. zazdrością między rodzeństwem) i sposobów interwencji w sytuacjach kłótni i konfliktów między dziećmi. Rodzice doskonalą umiejętności wzbudzania ducha współpracy zamiast rywalizacji, unikania porównywania rodzeństwa.

Ostatnia część jest skierowana do rodziców i wychowawców nastolatków. Zajęcia poszerzają wiedzę rodziców w zakresie etapów rozwoju emocjonalno – społecznego nastolatka oraz potrzeb i problemów wieku dorastania (m.in. potrzeba akceptacji i decydowania o sobie). Rodzice dowiadują się, jak towarzyszyć nastolatkowi w kryzysach związanych z dorastaniem, jak zapobiegać zachowaniom ryzykownym młodzieży.

Uczestnicząc w programie rodzice, wychowawcy dowiadują się i uczą, jak wykorzystywać w rodzicielskiej, wychowawczej praktyce własne możliwości, których wcześniej nie dostrzegali. Proces ten często wymaga od uczestników warsztatów wewnętrznego przeżycia treści zajęć oraz otwarcia się na inne osoby w grupie”.

szkoladlarodzicow.jpeg