×
×

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 
Pod przewodnictwem Henryka Lakwy starosty opolskiego 29 października 2013 spotkali się członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie połączono z ćwiczeniami aplikacyjnymi na wypadek wystąpienia zagrożenia na terenie zakładu o zwiększonym ryzyku poważnej awarii przemysłowej w kompleksie leśnym - pod kryptonimem "Zapalnik". Część teoretyczna, w której wzięli udział członkowie PZZK, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Policji w Opolu, ratownictwa medycznego, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochodzach i pracownicy firmy MAXAM, odbyła się na terenie jednostki pożarnej w Ochodzach. W tej części, zgodnie z tematyką ćwiczeń, przedstawiono zebranym zagrożenia wynikające z działania na terenie powiatu zakładu o zwiększonym ryzyku, w tym przypadku eksplozji dużej ilości materiałów wybuchowych zgromadzonych w magazynach. Dalej, poszczególne służby omówiły procedury działań w takiej sytuacji, a wójt Komprachcic Paweł Smolarek przedstawił plan ewakuacji ludności. W drugiej części strażacy z Komendy Miejskiej PSP, praktycznie już, doskonalili taktyki działań gaśniczych podczas obrony zakładu. Ćwiczyli między innymi wykorzystywanie sprzętu, technik i zasad taktycznych, różne warianty akcji ratowniczych, organizację łączności na miejscu akcji gaśniczej, zasady dokumentowania sytuacji operacyjnej i wiele innych technik niezbędnych przy wykonywaniu tak skomplikowanego działania ratowniczego.