×
×

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku o dodatkowych patrolach i wałach powodziowych

Jesteśmy po posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla powiatu opolskiego, w związku z rozpoczęciem wakacji i zagrożeniami związanymi z tym okresem w roku – mówi Krzysztof Wysdak, członek Zarządu Powiatu Opolskiego.

- Wiadomo, że duże wzrosty poziomu wód na Odrze odnotowywane są przeważnie w lipcu, dlatego zaprosiliśmy na spotkanie przedstawiciela Wód Polskich, który przekazał informacje o stanie wałów wzdłuż Odry, Małej Panwi i Stobrawy. Stan ten jest dobry lub dostateczny, możemy więc czuć się na ten moment bezpieczni, a  miejsca, gdzie  mogłyby nastąpić przesiąki, są monitorowane.

Jeśli chodzi o bieżące działania związane z bezpieczeństwem w okolicy Jezior Turawskich, Komenda Miejska Policji w Opolu uruchomiła już posterunek wodny na tamtym terenie. - Będzie miał mocną obsadę, bo aż 7 osób – zaznacza Krzysztof Wysdak. - Następuje też zwiększenie liczby patroli rowerowych wokół Jezior Turawskich, wszystko dla zapewnienia bezpiecznego wypoczynku w okresie wzmożonego ruchu turystycznego w tamtym rejonie. Uruchomiono również wspólne patrole wodne Policji i Straży pożarnej na Odrze.

Spotkania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla powiatu opolskiego z udziałem przedstawicieli powiatu, gmin oraz inspekcji, służb i straży koordynuje Wydział Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwa Powiatowego w Opolu.

komisja1.jpeg