×
×

Konferencja oświatowa "Rola szkoły w budowaniu kapitału społecznego”

 
Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej (17.10.2013) stał się dobrą okazją do przedyskutowania problemu budowania kapitału społecznego i jego złożoność z uwzględnieniem miejsca szkoły w tym zadaniu. Dyskusję poprzedzoną wykładem „Rola szkoły w budowaniu kapitału społecznego” poprowadziła pani Małgorzata Szeląg – dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. Święto pracowników oświaty jest jak najbardziej stosownym momentem, by wyrazić wdzięczność za ofiarną pracę, zaangażowanie, pasję i profesjonalizm w kształtowanie młodego człowieka . Lista nagrodzonych nauczycieli była w tym roku bardzo długa. Jako pierwszej,  medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Opolska Kurator Halina Bilik wręczyła Danucie Soberze dyrektorowi Zespołu Szkół w Prószkowie. Taki sam medal otrzymała Marzena Kazin wieloletni naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i sportu Starostwa, a obecnie sekretarz powiatu. Nagrodę Dyrektora Szoły otrzymało ponad 60 nauczycieli i pracowników placówek oświatwych. Starosta Opolski nagrodził 16 osób.
Uroczystość uświetnili, doskonale zagranym przedstawieniem pt. "Z pamiętnika maturzysty”, uczniowie Zespołu Szkół w Ozimku. Przygotwaniem spektaklu zajęła się pani Agnieszka Fras - Suchecka. Kolejną atrakcją artystyczną był występ ukraińskiego zespołu muzycznego "Wizerunek Przedkarpacia". Gośćmi specjalnymi byli członkowie ukraińskiej delegacji z Doliny z Katerina Olyjnik na czele - sekretarzem dolńskiego powiatu.