×
×

Sieć rzeczna i krajobrazy wodne

Teren powiatu posiada dobrze rozbudowaną sieć hydrograficzną. Położony jest w dorzeczu Odry. Głównymi rzekami przepływającymi przez teren powiatu są: Odra, Mała Panew, Stobrawa, Nysa Kłodzka. Odra jest drugą, co do wielkości rzeką Polski i największą rzeką, odwadniającą obszar powiatu opolskiego. Na terenie powiatu jest zasilana przez Małą Panew i Stobrawę, które są jednymi z jej większych dopływów.

Na terenie powiatu opolskiego znajduje się pięć stopni wodnych: Kąty, Dobrzeń, Chróścice, Zawada i Ujście Nysy. Mała Panew to rzeka o długości 132 km, silnie meandrująca. Uchodzi do Odry poniżej Opola, główne jej dopływy na terenie powiatu to: Leśnica, Lublinica, Libawa i Jemielnica.

Rzeka Stobrawa jest mniejszym ciekiem niż Mała Panew; jej długość wynosi 77,6 km, a jej dopływami w powiecie są: Bogacica, Budkowiczanka oraz Wołczyński Strumień.

Niewielka, południowo – zachodnia część powiatu znajduje się w zlewni rzeki Nysa Kłodzka. Na terenie powiatu źródła mają rzeki Brynica oraz Prószkówka. ,

Mała Panew (131,8 km długość całkowita)  wraz z dopływami przecina wschodnią cześć powiatu opolskiego. W zlewni jej znajdują się : Myślina, Rosa z Chobianką, Libawa, Chrząstawa z Jemielnicą i dopływami Suchą i Swornicą. W celu umożliwienia regulacji poziomu wody w Odrze oraz w celach rekreacyjnych, na Małej Panwi w latach 1933- 1948, wybudowano zbiornik retencyjny w Turawie. Jego powierzchnia wynosi 24 km2, głębokość do 13 m., pojemność max. 106 ml m3, wysokość zapory do 13 m. W rejonie Turawy poza zbiornikiem, znanym jako Jezioro Duże, znajduą się trzy jeziorka: Średnie i Małe,  a w lesie pod Osowcem Srebrne. Zbiorniki powstały po wybraniu żwiru do budowy zapory oraz wału dla głównego zbiornika zaporowego. Wszystkie jeziora otoczone są wielkimi borami sosnowymi. Zbiornik Turawski jest jedną z trzech najważniejszych na opolszczyźnie ostoi dla ptactwa migrującego. Jesienią i wiosną zatrzymują się na nim olbrzymie stada ptaków (ponad 20.000 osobników) z rzędu blaszkodziobych i siewkowych.

Stobrawa ze swoimi dopływami przepływa przez północną część powiatu opolskiego przez Bory Stobrawskie na Nizinie Śląskiej, oraz m.in. przez Karłowice, Stobrawę, a poza powiatem przez Olesno, Kluczbork, Domaradz. Rzeka ma długość 77,6 km, wpada do Odry za wsią Stobrawa. Najważniejsze dopływy to Bogacica, Budkowiczanka i Wołczyński Strumień.

Nysa Kłodzka jest największym lewostronnym dopływem Odry, w krótkim odcinku stanowi zachodnią granicę powiatu opolskiego. Obszar pomiędzy Nysa Kłodzką i Odrą przecina sieć rzeczna mniejszych rzek, takich jak: Wiński Potok, Prószkowski Potok, Ścinawa Niemodlińska.

Wody stojące

Największym zbiornikiem wodnym na terenie powiatu jest Jezioro Turawskie na Małej Panwi (gmina Turawa). Przy normalnym stanie jezioro, potocznie zwane również Jeziorem Dużym, mieści 93 mln m3 wody. Duża powierzchnia lustra wody stwarza znakomite warunki do uprawiania sportów wodnych i wędkarstwa, stanowiąc jednocześnie doskonałe miejsca do wypoczynku. Stan czystości jeziora jest na bieżąco monitorowany, podejmowane są działania zmierzające do poprawy czystości jego wód.

Poniżej przedstawiono podstawowe Główną rzeką przepływającą przez powiat opolski jest Odra (854,3 km. – długość całkowita), na terenie powiatu osiąga długość ok. 45 km . Największe prawostronne dopływy to Mała Panew i Stobrawa.

Zbiorniki powyrobiskowe tzw. żwirownie lub kamionki na terenie całego powiatu.

Małe stawy zarybiane przez koła wędkarskie na terenie całego powiatu.

Stawy:

  • Gmina Niemodlin - Sangów, Loża, Pustelnik
  • Gmina Dobrzeń Wielki - Balaton, Okoniówka, Zielone
  • Gmina Dąbrowa - Czarny Staw w Żelaznej
  • Gmina Prószków - Staw Nowokuźnicki w Nowej Kuźni
  • Gmina Murów - stawy rybne w Święcinach, Zagwiździu, Murowie
  • Gmina Tułowice - stawy rybne w Tułowicach i Ligocie Tułowickiej

Jeziora:

  • Gmina Turawa     Małe, Średnie, Tonloch i Srebrne
  • Gmina Popielów     Gęsi Staw oraz rozlewisko Starorzecze na terenie polderu

Krajobrazy wodne najszerzej występują nad Jeziorami Turawskimi  ostoją ptactwa o randze europejskiej oraz w mniejszych skupiskach w okolicach Stawów Marszałki, Stawów Tułowickich i Niemodlińskich, akwenów w pobliżu Kuźnicy Katowskiej i Prószkowa „Staw Nowokuźnicki” (florystyczny rezerwat przyrody). W południowej części gminy Popielów, w starorzeczu Odry znajduje się największe skupisko naturalnych zbiorników wodnych.

Mała Panew w okolicach Luboszyc.jpeg