WAŻNA INFORMACJA: UWAGA! zmiana numerów rachunków bankowych - aktualny wykaz***Zasady obsługi klientów od 16.05.2022 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-zapisy tel 77-5415169 od 21.02.2022 r. porady prawne wracają do formy stacjonarnej***Koronawirus - ważne telefony***

×
×

Aglomeracja Opolska informuje

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska realizuje ostatni etap konsultacji społecznych dotyczących Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z projektem Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz zgłoszenie wszelkich uwag, opinii lub propozycji zmian do przedmiotowych dokumentów w terminie do 5 czerwca 2022r.

Uwagi można zgłaszać:

  • za pośrednictwem formularza opinii on-line:

https://docs.google.com/forms/d/1pehr155wAAHuJzPa2RShF327ZvIe_sbnFHBc9a6fM5U/viewform?edit_requested=true

  • ustnie do protokołu, po wcześniejszym umówieniu, w siedzibie Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska (pl. Wolności 6, Opole, I p. nad Pizza Hut, wejście od parkingu), w godzinach pracy (pon. – pt. od 7:30 do 15:30).

 

Dokumenty będące przedmiotem konsultacji dostępne są na stronie internetowej  Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska : https://www.aglomeracja-opolska.pl/mobilna-ao/konsultacje-spoleczne/iii-etap-konsultacji

aofoto.jpeg