×
×

Życzenia z okazji jubileuszu Gminy Tułowice

Gmina Tułowice obchodzi w tym roku 30-lecie istnienia, z tej okazji życzenia od Zarządu Powiatu Opolskiego oraz Rady Powiatu Opolskiego przekazała podczas jubileuszowych uroczystości wicestarosta Leonarda Płoszaj.
Złożyła najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy najwyższego uznania wszystkim, którzy angażują się w rozwój Gminy Tułowice od początku jej istnienia. A czynią to mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje publiczne, pracownicy samorządowi, sołtysi, organizacje pozarządowe, różne grupy zawodowe i wiekowe, a w sposób szczególny Włodarze Gminy Tułowice i Radni Miejscy wszystkich kadencji. Przekazała wyrazy uznania dla wszystkich znakomitych pomysłów, projektów, zadań i inwestycji zrealizowanych z myślą o rozwoju gminy oraz dla wszystkich działań integrujących lokalną społeczność wokół ważnych dla niej spraw i wydarzeń. Wicestarosta życzyła również siły, wytrwałości i odwagi w wytyczaniu i realizacji kolejnych celów, poczucia satysfakcji z podejmowanych decyzji oraz wszelkiej pomyślności, dołączając podziękowania za dotychczasową współpracę i życzenia spełnienia w służbie drugiemu człowiekowi.
tulowice1.jpegtulowice2.jpeg