×
×

Pomagamy ratować zabytki

Powiat przekazał w tym roku łącznie 100 tys. zł z puli na ratowanie zabytków dla dwóch parafii, które złożyły wnioski o dofinansowanie pilnych prac restauratorskich i konserwatorskich. Pomoc otrzymał Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Marcina Biskupa w Tarnowie Opolskim. - Razem z Krzysztofem Wysdakiem - członkiem Zarządu Powiatu Opolskiego podpisałem umowę z ks. Tomaszem Piontkiem na dofinansowanie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej zagrożonego zniszczeniem XVII-wiecznego konfesjonału z gotyckiej kaplicy w wyżej wymienionym kościele - mówi starosta Henryk Lakwa. Kwota dofinansowania to 43.346,67 zł z puli przeznaczonej na ochronę zabytków.

Konfesjonał z rzeźbą został wpisany do rejestru zabytków, jak czytamy: "dla zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego o szczególnym znaczeniu dla społeczności lokalnej, związanej głęboko z historią i tradycją religijną tutejszych mieszkańców i regionu. Ma wysoką wartość artystyczną i historyczną, stanowi zapis przeobrażeń jakim podlegało gotyckie wnętrze, kiedyś prezbiterium średniowiecznej świątyni, obecnie kaplicy bocznej”.

Kolejne z dofinansowań na ratowanie zabytków zostało udzielone Parafii pw. św. Jerzego w Prószkowie na „Konserwację barokowego, drewnianego, złoconego i polichromowanego ołtarza. - Podpisałem razem z moją zastępczynią Leonardą Płoszaj umowę z proboszczem prószkowskiej parafii ks. Piotrem Spallek na dotację w kwocie 56.653,33 zł - wylicza starosta.

Parafia musi bezzwłocznie przeprowadzić konserwację techniczną i estetyczną ołtarza. Jak czytamy: "Konserwacja elementów drewnianych oraz obrazów olejnych będzie polegała na powstrzymaniu procesów niszczących, zabezpieczeniu i utrwaleniu struktury drewna i płócien. Równie ważne będzie usuniecie przemalowań́ wraz z pozostałymi nieoryginalnymi nawarstwieniami i uzupełnienie oryginalnych warstw malarskich i pozłotniczych".

zab2.jpegzab1.jpeg