×
×

Ogłoszenia o konsultacjach społecznych

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022"

DOCXFormularz konsultacji dotyczący projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.docx
PDFOgłoszenie Zarząd Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji dotyczących projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022".pdf
PDFUchwała nr 1732/2021 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 września 2021 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022"
PDFRoczny Program Współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022..pdf


PDFRaport podsumowujący konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2022”
 


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie opolskim w 2022 roku

DOCFORMULARZ KONSULTACJI.doc
PDFRozkład dostępności świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Opolskiego w 2022 r.pdf
PDFRozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2022 r.pdf
PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji dotyczących ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2022 r.pdf
PDFUchwała nr 1646/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego i organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Opolskiego w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2022 r.
 


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji dotyczących przyjęcia projektu „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim 2021-2025”
PDFOGŁOSZENIE o konsultacjach Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2020-2025.pdf
PDFUchwała Nr 1339/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.
DOCFORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH zał nr 1.doc
PDFProgram Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2020 - 2025 - projekt.pdf

PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 1375/21 z dn. 20 stycznia 2021 r. w spr. przyjęcia przez Zarząd Powiatu Opolskiego raportu z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2021 – 2025”
PDFRaport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu ,,Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2021- 2025”
 


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji dot. Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 i Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych

PDFOgłoszenie o konsultacjach w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 oraz Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażana Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2021-2026
PDFUchwała Nr 1320/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 28 grudnia 2020 r. w spr. przyjęcia projektów programów i skierowania ich do konsultacji
DOCFORMULARZ KONSULTACJI.doc
PDFPowiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2026r. - projekt
PDFPowiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2026 r. - projekt

PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 1376/21 z dn. 20 stycznia 2021 r. w spr. przyjęcia przez Zarząd Powiatu Opolskiego raportu z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2026
PDFRaport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu ,,Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2021-2026”
PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 1377/21 z dn. 20 stycznia 2021 r. w spr. przyjęcia przez Zarząd Powiatu Opolskiego raportu z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2026
PDFRaport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu ,,Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2026”
 


Ogłoszenie Zarząd Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2021”

PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"
PDFUchwała nr 1237/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"
PDFRoczny program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2021 - projekt
DOCXZałącznik do uchwały nr 1237/20 z dnia 18 listopada 2020 r. - FORMULARZ KONSULTACJI

PDFRaport podsumowujący konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2021”
 


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie opolskim w 2021 roku

DOCFurmularz konsultacji.doc
PDFFormularz konsultacji skan.pdf
PDFRozkład dostępności świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Opolskiego w 2021 r.pdf
PDFRozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2021 r.pdf
PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji dotyczących ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2021 r.pdf
PDFUchwała nr 1092/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 lipca 2020 r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego i organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Opolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2021r.
PDFUchwała nr 1092/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 lipca 2020 r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego i organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Opolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2021r. skan
 


Konsultacje projektu "Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego"

PDFUchwała nr 1322.2019 z 02.09.2019 - konsultacje projektu Programu... na 2020.pdf
PDFzał. 1 do uch. 1322.2019 z 02.09.2019-proj Prog na 2020 r - do konsultacji.pdf
DOCzał. 3 do uch.1322.2019 z 02.09.2019 - formularz uwag.doc
PDFzał. nr 2 do uch. 1322.2019 - Harmonogram.pdf


O G Ł O S Z E N I E  Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

PDFO G Ł O S Z E N I E Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"
PDFUchwała nr 511/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 3 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"
PDFRoczny program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2020 - projekt
DOCXZałącznik do uchwały nr 511/19 z dnia 3 września 2019 r. - FORMULARZ KONSULTACJI
 

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie opolskim w 2020 roku

DOCFormularz konsultacji.doc
PDFFormularz konsultacji.pdf
PDFHarmonogram dostępności do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Opolskiego w 2020 r.
PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji dotyczących ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2020 r.
PDFRozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2020 r
PDFUchwała Nr 461/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 lipca 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego i organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Opolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2020r.


Debata nad Raportem o stanie Powiatu Opolskiego - Głos mieszkańców w debacie nad raportem

PDFInformacja dla mieszkańców Raport o stanie powiatu.pdf
DOCZał. 1 Tabela dot. zgłoszenia do zabrania głosu w debacie.doc
PDFZał 2 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.pdf

PDFRaport o stanie Powiatu Opolskiego za rok 2018.pdf


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie „Rocznego Programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

PDFRoczny Program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 z załączonymi dokumentami


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie opolskim w 2019 roku

DOCFormularz konsultacji
PDFFormularz konsultacji
PDFHarmonogram pracy aptek w porze nocnej, niedziele i święta
PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach
PDFRozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2019
PDFUchwała Zarządu Powiatu nr 2049/18 z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu opolskiego i organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu opolskiego w kwestii ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu opolskiego w 2019 roku
 


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia projektu "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Opolskiego na lata 2018-2020"

PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie przyjęcia projektu Powiatowego Programu Rozwoju pieczy Zastępczej dla Powiatu Opolskiego na lata 2018-2020.pdf
PDFUchwała Nr 1703/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 stycznia 2018 w sprawie przyjęcia projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Opolskiego na lata 2018-2020
PDFPowiatowy program rozowju pieczy zastępczej dla Powiatu Opolskiego na lata 2018-2020.pdf
DOCFormularz konsultacji.doc
 


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia projektu "Powiatowej Strategii Rozwiązywanie Problemów Społecznych na lata 2017-2027"

PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia projektu "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2027"
PDFUchwała Nr 1560/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 15 listopada 2017 r. w spr. przyjęcia przez Zarząd Powiatu Opolskiego projektu "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2027" i skierowaniu dokumentu do konsultacji społecznych
DOCFORMULARZ KONSULTACJI.doc
PDFProjekt Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2027

Raport z przeprowadzonych konsultacji:

PDFRaport z konsultacji społecznch dot. Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problmów Społecznych.pdf


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu  „Rocznego Programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w spr. konsultacji dot. projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pp. na rok 2018”.pdf
PDFUchwała Nr 1393/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 17 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
PDFRoczny Program Współpracy Powiatu Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie na rok 2018 - projekt.pdf
DOCZałącznik do uchwały Nr 1393/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. - Formularz Konsultacji.doc
 


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie opolskim w 2018 roku

DOCFormularz konsultacji
PDFFormularz konsultacji
PDFHarmonogram dostępności do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Opolskiego w 2018 r.
PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji dotyczących ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2018 r.
PDFRozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2018 r.
PDFUchwała Nr 1388/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego i organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Opolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2018 r.
 


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu  „Rocznego Programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
JPEGUchwała nr 852/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 13.09.16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
DOCOgłoszenie o konsultacjach
DOCRoczny Program Współpracy Powiatu Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie opolskim w 2017 roku

DOCXFormularz konsultacji
PDFFormularz konsultacji
PDFHarmonogram pracy aptek
PDFOgłoszenie
PDFRozkład pracy aptek
PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego


Raport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego”

PDFRaport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego”.pdf
DOCXRaport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego”.docx

Aktualizacja "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego"

PDFOgłoszenie Starosty Opolskiego z dnia 9 marca 2016 r. o konsultacjach - projekt aktualizacji planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 marca 2016 r.pdf

PDFProjekt aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego - część graficzna.pdf

PDFProjekt aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego - część tekstowa.pdf


Zmiana granic Powiatu Opolskiego

PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego nr 513/16 z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego

PDFOgłoszenie o konsultacjach

PDFWzór ankiety o konsultacjach
 


PDFOgloszenie o konsultacji Strategii Powiatu Opolskiego.pdf

PDFStrategia Powiatu Opolski 2015 - 2025 --projekt.pdf

PDFDiagnoza ostateczna Powiat Opolski -projekt.pdf

PDFPROGNOZA do SRPO 30.09.2015.pdf

DOCFormularz zgłaszania uwag do Strategii.doc

Ogłoszenie: 05.10 - 26.10.2015 r.


PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w spr. konsultacji dotyczących projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

PDFUchwała Nr 325/15 Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 10 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

DOCZałącznik do Uchwały Nr 325/15 Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 10 września 2015 r. - Formularz Konsultacji

PDFRoczny Program Współpracy Powiatu Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie na rok 2016 - projekt

Ogłoszenie: 14.09 - 05.10.2015 r.


Ogłoszenie:

PDFOgłoszenie o konsultacjach w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 oraz Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażana Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2015-2020 

PDFUchwała Nr 329/15 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 10 września 2015 r. o przeprowadzenie konsultacji 

DOCZałącznik do Uchwały Nr 329/15 Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 10 września 2015 r. - Formularz Konsultacji

PDFPowiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 - projekt 

PDFPowiatowy Program Profilaktyczny w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2015-2020 - projekt

Ogłoszenie: 11.09 - 05.10.2015 r.

Raport z przeprowadzonych konsultacji

DOCRaport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie przyjęcia: 1) Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na Lata 2015-2020. 2) Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w stosunku do Dzieci Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2015-2020


PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji dotyczących ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego

PDFUchwała Nr 302/15 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 sierpnia 2015 r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego i organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Opolskiego w spr. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2016 r.

PDFharmonogram pracy aptek w godz. nocnych, niedziele i święta 2016.pdf

PDFgodziny pracy aptek 2016 zał.pdf

DOCFORMULARZ KONSULTACJI.doc

Ogłoszenie: 17.08 - 07.09.2015 r.


Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego

PDFOgłoszenie - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 14 lutego 2014 r.pdf

PDFProjekt planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego.pdf

Raport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego”

DOCXRaport.docx


DOCXOgłoszenie o konsultacjach społecznych
DOCXUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie przerowadzenia konsultacji
DOCRegulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego
DOCWzory: wniosku, sprawozdania, oświadczenia


 


DOCXOgłoszenie o konsultacjach społecznych
DOCXFormularz konsultacji
DOCXZasady i tryb przyznawania Nagrody Starosty Opolskiego "Magnolia Powiatu Opolskiego"
DOCXUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego nr 1093/13 z dn. 13.11.2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zasad przyznawania Nagrody Starosty Opolskiego "Magnolia Powiatu Opolskiego"