×
×

Ogłoszenia o konsultacjach społecznych

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie projektów programów „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej na lata 2024-2030” oraz „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą domową na lata 2024-2030”

PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego sprawie projektów programów „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej na lata 2024-2030” oraz „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą domową na lata 2024-2030” (111,93KB)
PDFUchwała Nr 3295/24 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 19.02.2024 r. w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu Opolskiego projektów programów „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej na lata 2024-2030” oraz „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą domową na lata 2024-2030” i skierowania dokumentu do konsultacji społecznych (115,14KB)
PDFPowiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą domową na lata 2024-2030r. (560,69KB)
PDFPowiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej na lata 2024-2030 (454,89KB)
DOCXZałącznik nr 1 do ogłoszenia - Formularz konsultacji.docx (13,52KB)
 


Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego i nadania Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego

PDFUchwala-nr-11067.2023-Zarzadu-Wojewodztwa-Opolskiego.pdf (5,77MB)
DOCXFormularz-uwag-1.docx (17,47KB)
DOCXFormularz-uwag-Aktualizacja-z-dnia-30.11.2023-r.docx (17,54KB)
 
PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji dotyczących projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024" (110,00KB)
PDFUchwała nr 3067/23 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 października 2023 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024" (96,78KB)
PDFRoczny Program Współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 (342,11KB)
DOCXFormularz konsultacji dotyczący projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” (11,10KB)


DOCFormularz konsultacji 2024.doc (32,00KB)
PDFRozkład dostępności świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej w niedziele święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Opolskiego w 2024.pdf (143,16KB)
PDFRozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2024.pdf (151,11KB)
PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji dotyczących ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2024-sig.pdf (309,78KB)
PDFUchwała nr 2955/23 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego i organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Opolskiego w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2024 r. (98,75KB)


PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji dotyczących ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2023 r. w związku z zakończeniem prowadzonej działalności przez dwie apteki ogólnodostępne z terenu Powiatu Opolskiego - Aptekę „Panaceum” w Karłowicach, ul. Kolejowa 8, oraz Aptekę ogólnodostępną w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 12 (110,64KB)
PDFZałącznik do Ogłoszenia Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji dotyczących ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2023 r. w związku z zakończeniem prowadzonej działalności przez dwie apteki ogólnodostępne z terenu Powiatu Opolskiego - Aptekę „Panaceum” w Karłowicach, ul. Kolejowa 8, oraz Aptekę ogólnodostępną w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 12 (130,09KB)


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023"

DOCXFormularz konsultacji dotyczący projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.docx (12,21KB)
PDFOgłoszenie Zarząd Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji dotyczących projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023" (133,98KB)
PDFUchwała nr 2448/22 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 11 października 2022 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023" (438,13KB)
PDFRoczny Program Współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.pdf (335,15KB)
 


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie opolskim w 2023 roku

DOCFORMULARZ KONSULTACJI.doc (31,50KB)
PDFRozkład dostępności świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Opolskiego w 2023 r.pdf (142,83KB)
PDFRozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2023 r.pdf (152,86KB)
PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji dotyczących ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2023 r.pdf (106,67KB)
PDFUchwała nr 2342/22 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego i organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Opolskiego w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2023 r. (98,62KB)
 


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022"

DOCXFormularz konsultacji dotyczący projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.docx (12,17KB)
PDFOgłoszenie Zarząd Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji dotyczących projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022".pdf (139,59KB)
PDFUchwała nr 1732/2021 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 września 2021 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022" (403,67KB)
PDFRoczny Program Współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022..pdf (428,26KB)


PDFRaport podsumowujący konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2022” (254,09KB)
 


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie opolskim w 2022 roku

DOCFORMULARZ KONSULTACJI.doc (32,00KB)
PDFRozkład dostępności świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej w niedziele święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Opolskiego w 2022 r.pdf (241,59KB)
PDFRozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2022 r.pdf (290,51KB)
PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji dotyczących ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2022 r.pdf (203,87KB)
PDFUchwała nr 1646/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego i organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Opolskiego w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2022 r. (207,95KB)
 


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji dotyczących przyjęcia projektu „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim 2021-2025”
PDFOGŁOSZENIE o konsultacjach Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2020-2025.pdf (204,03KB)
PDFUchwała Nr 1339/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. (237,57KB)
DOCFORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH zał nr 1.doc (38,00KB)
PDFProgram Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2020 - 2025 - projekt.pdf (1,33MB)

PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 1375/21 z dn. 20 stycznia 2021 r. w spr. przyjęcia przez Zarząd Powiatu Opolskiego raportu z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2021 – 2025” (62,73KB)
PDFRaport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu ,,Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2021- 2025” (214,01KB)
 


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji dot. Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 i Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych

PDFOgłoszenie o konsultacjach w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 oraz Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażana Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2021-2026 (206,79KB)
PDFUchwała Nr 1320/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 28 grudnia 2020 r. w spr. przyjęcia projektów programów i skierowania ich do konsultacji (1,38MB)
DOCFORMULARZ KONSULTACJI.doc (35,00KB)
PDFPowiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2026r. - projekt (744,87KB)
PDFPowiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2026 r. - projekt (871,15KB)

PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 1376/21 z dn. 20 stycznia 2021 r. w spr. przyjęcia przez Zarząd Powiatu Opolskiego raportu z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2026 (199,30KB)
PDFRaport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu ,,Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2021-2026” (212,43KB)
PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 1377/21 z dn. 20 stycznia 2021 r. w spr. przyjęcia przez Zarząd Powiatu Opolskiego raportu z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2026 (199,53KB)
PDFRaport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu ,,Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2026” (213,86KB)
 


Ogłoszenie Zarząd Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2021”

PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" (140,21KB)
PDFUchwała nr 1237/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" (203,72KB)
PDFRoczny program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2021 - projekt (411,42KB)
DOCXZałącznik do uchwały nr 1237/20 z dnia 18 listopada 2020 r. - FORMULARZ KONSULTACJI (12,04KB)

PDFRaport podsumowujący konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2021” (254,46KB)
 


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie opolskim w 2021 roku

DOCFurmularz konsultacji.doc (31,50KB)
PDFFormularz konsultacji skan.pdf (301,62KB)
PDFRozkład dostępności świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej w niedziele święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Opolskiego w 2021 r.pdf (241,77KB)
PDFRozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2021 r.pdf (291,58KB)
PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji dotyczących ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2021 r.pdf (204,58KB)
PDFUchwała nr 1092/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 lipca 2020 r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego i organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Opolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2021r. (206,10KB)
PDFUchwała nr 1092/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 24 lipca 2020 r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego i organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Opolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2021r. skan (318,78KB)
 


Konsultacje projektu "Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego"

PDFUchwała nr 1322.2019 z 02.09.2019 - konsultacje projektu Programu... na 2020.pdf (2,47MB)
PDFzał. 1 do uch. 1322.2019 z 02.09.2019-proj Prog na 2020 r - do konsultacji.pdf (18,70MB)
DOCzał. 3 do uch.1322.2019 z 02.09.2019 - formularz uwag.doc (42,50KB)
PDFzał. nr 2 do uch. 1322.2019 - Harmonogram.pdf (1,15MB)


O G Ł O S Z E N I E  Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

PDFO G Ł O S Z E N I E Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020" (209,72KB)
PDFUchwała nr 511/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 3 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020" (51,23KB)
PDFRoczny program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2020 - projekt (633,83KB)
DOCXZałącznik do uchwały nr 511/19 z dnia 3 września 2019 r. - FORMULARZ KONSULTACJI (12,04KB)
 

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie opolskim w 2020 roku

DOCFormularz konsultacji.doc (31,50KB)
PDFFormularz konsultacji.pdf (496,38KB)
PDFHarmonogram dostępności do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Opolskiego w 2020 r. (240,79KB)
PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji dotyczących ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2020 r. (540,73KB)
PDFRozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2020 r (291,84KB)
PDFUchwała Nr 461/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 lipca 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego i organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Opolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2020r. (539,83KB)


Debata nad Raportem o stanie Powiatu Opolskiego - Głos mieszkańców w debacie nad raportem

PDFInformacja dla mieszkańców Raport o stanie powiatu.pdf (265,96KB)
DOCZał. 1 Tabela dot. zgłoszenia do zabrania głosu w debacie.doc (57,00KB)
PDFZał 2 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.pdf (203,49KB)

PDFRaport o stanie Powiatu Opolskiego za rok 2018.pdf (3,55MB)


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie „Rocznego Programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

PDFRoczny Program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 z załączonymi dokumentami (6,37MB)


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie opolskim w 2019 roku

DOCFormularz konsultacji (31,50KB)
PDFFormularz konsultacji (309,30KB)
PDFHarmonogram pracy aptek w porze nocnej, niedziele i święta (892,04KB)
PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach (314,82KB)
PDFRozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2019 (540,78KB)
PDFUchwała Zarządu Powiatu nr 2049/18 z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu opolskiego i organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu opolskiego w kwestii ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu opolskiego w 2019 roku (322,82KB)
 


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia projektu "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Opolskiego na lata 2018-2020"

PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie przyjęcia projektu Powiatowego Programu Rozwoju pieczy Zastępczej dla Powiatu Opolskiego na lata 2018-2020.pdf (461,40KB)
PDFUchwała Nr 1703/18 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 stycznia 2018 w sprawie przyjęcia projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Opolskiego na lata 2018-2020 (482,45KB)
PDFPowiatowy program rozowju pieczy zastępczej dla Powiatu Opolskiego na lata 2018-2020.pdf (1,28MB)
DOCFormularz konsultacji.doc (38,00KB)
 


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia projektu "Powiatowej Strategii Rozwiązywanie Problemów Społecznych na lata 2017-2027"

PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia projektu "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2027" (547,73KB)
PDFUchwała Nr 1560/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 15 listopada 2017 r. w spr. przyjęcia przez Zarząd Powiatu Opolskiego projektu "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2027" i skierowaniu dokumentu do konsultacji społecznych (344,95KB)
DOCFORMULARZ KONSULTACJI.doc (34,00KB)
PDFProjekt Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2027 (1,94MB)

Raport z przeprowadzonych konsultacji:

PDFRaport z konsultacji społecznch dot. Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problmów Społecznych.pdf (3,98MB)


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu  „Rocznego Programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w spr. konsultacji dot. projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pp. na rok 2018”.pdf (505,71KB)
PDFUchwała Nr 1393/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 17 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (498,85KB)
PDFRoczny Program Współpracy Powiatu Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie na rok 2018 - projekt.pdf (308,64KB)
DOCZałącznik do uchwały Nr 1393/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. - Formularz Konsultacji.doc (43,00KB)
 


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie opolskim w 2018 roku

DOCFormularz konsultacji (31,50KB)
PDFFormularz konsultacji (307,34KB)
PDFHarmonogram dostępności do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Opolskiego w 2018 r. (1,02MB)
PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji dotyczących ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2018 r. (322,59KB)
PDFRozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2018 r. (552,04KB)
PDFUchwała Nr 1388/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego i organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Opolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2018 r. (320,13KB)
 


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu  „Rocznego Programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
JPEGUchwała nr 852/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 13.09.16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (63,00KB)
DOCOgłoszenie o konsultacjach (52,00KB)
DOCRoczny Program Współpracy Powiatu Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 (912,50KB)


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie opolskim w 2017 roku

DOCXFormularz konsultacji (11,41KB)
PDFFormularz konsultacji (687,02KB)
PDFHarmonogram pracy aptek (2,44MB)
PDFOgłoszenie (830,71KB)
PDFRozkład pracy aptek (1,43MB)
PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego (830,14KB)


Raport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego”

PDFRaport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego”.pdf (2,75MB)
DOCXRaport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego”.docx (22,34KB)

Aktualizacja "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego"

PDFOgłoszenie Starosty Opolskiego z dnia 9 marca 2016 r. o konsultacjach - projekt aktualizacji planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego.pdf (445,51KB)

PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 marca 2016 r.pdf (209,32KB)

PDFProjekt aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego - część graficzna.pdf (464,85KB)

PDFProjekt aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego - część tekstowa.pdf (740,87KB)


Zmiana granic Powiatu Opolskiego

PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego nr 513/16 z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego (156,57KB)

PDFOgłoszenie o konsultacjach (208,17KB)

PDFWzór ankiety o konsultacjach (222,56KB)
 


PDFOgloszenie o konsultacji Strategii Powiatu Opolskiego.pdf (445,16KB)

PDFStrategia Powiatu Opolski 2015 - 2025 --projekt.pdf (377,24KB)

PDFDiagnoza ostateczna Powiat Opolski -projekt.pdf (1,66MB)

PDFPROGNOZA do SRPO 30.09.2015.pdf (2,96MB)

DOCFormularz zgłaszania uwag do Strategii.doc (829,50KB)

Ogłoszenie: 05.10 - 26.10.2015 r.


PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w spr. konsultacji dotyczących projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” (541,42KB)

PDFUchwała Nr 325/15 Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 10 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (442,04KB)

DOCZałącznik do Uchwały Nr 325/15 Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 10 września 2015 r. - Formularz Konsultacji (14,00KB)

PDFRoczny Program Współpracy Powiatu Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie na rok 2016 - projekt (309,93KB)

Ogłoszenie: 14.09 - 05.10.2015 r.


Ogłoszenie:

PDFOgłoszenie o konsultacjach w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 oraz Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażana Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2015-2020 (192,37KB) 

PDFUchwała Nr 329/15 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 10 września 2015 r. o przeprowadzenie konsultacji (200,92KB) 

DOCZałącznik do Uchwały Nr 329/15 Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 10 września 2015 r. - Formularz Konsultacji (35,50KB)

PDFPowiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 - projekt (104,05KB) 

PDFPowiatowy Program Profilaktyczny w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2015-2020 - projekt (108,71KB)

Ogłoszenie: 11.09 - 05.10.2015 r.

Raport z przeprowadzonych konsultacji

DOCRaport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie przyjęcia: 1) Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na Lata 2015-2020. 2) Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w stosunku do Dzieci Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2015-2020 (39,50KB)


PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji dotyczących ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego (759,88KB)

PDFUchwała Nr 302/15 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 sierpnia 2015 r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego i organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Opolskiego w spr. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2016 r. (1,46MB)

PDFharmonogram pracy aptek w godz. nocnych, niedziele i święta 2016.pdf (35,56KB)

PDFgodziny pracy aptek 2016 zał.pdf (30,26KB)

DOCFORMULARZ KONSULTACJI.doc (30,00KB)

Ogłoszenie: 17.08 - 07.09.2015 r.


Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego

PDFOgłoszenie - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego.pdf (23,18KB)

PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 14 lutego 2014 r.pdf (36,75KB)

PDFProjekt planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego.pdf (4,03MB)

Raport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego”

DOCXRaport.docx (21,69KB)


DOCXOgłoszenie o konsultacjach społecznych (13,56KB)
DOCXUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie przerowadzenia konsultacji (11,68KB)
DOCRegulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego (47,00KB)
DOCWzory: wniosku, sprawozdania, oświadczenia (83,00KB)


 


DOCXOgłoszenie o konsultacjach społecznych (13,37KB)
DOCXFormularz konsultacji (11,08KB)
DOCXZasady i tryb przyznawania Nagrody Starosty Opolskiego "Magnolia Powiatu Opolskiego" (26,46KB)
DOCXUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego nr 1093/13 z dn. 13.11.2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zasad przyznawania Nagrody Starosty Opolskiego "Magnolia Powiatu Opolskiego" (14,34KB)