WAŻNA INFORMACJA: PILNE! Zasady obsługi klientów od 23.11.2020 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Nieodpłatna Pomoc Prawna w trybie zdalnym***Darmowe porady prawne-zapisy tel 775415169***Koronawirus - ważne telefony***Rzecznik Konsumentów

×
×

Oferta przeprowadzenia szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy

 Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Opolskiego informuje, że w dniu 3 października 2013 r. wpłynęła oferta przeprowadzenia szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn. „Zdążyć na czas z pomocą” złożona przez Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w Wydziale Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29, pok. 403 w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.


PDFOferta szkolenia złożona przez Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża "Zdążyć na czas z pomocą"